Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Halmstadsbornas tankar om förslaget till framtidens förskola

Nu är sammanställningen av de 38 inkomna synpunkterna kring förskolans
framtida organisation klar och materialet presenterades för barn- och
ungdomsnämnden på sammanträdet den 23 september. Halmstadsbornas synpunkter kommer att vägas in då nämnden tar beslut om och ger nya uppdrag till förvaltningen kring förslaget om framtidens förskola i Halmstad

Under perioden 29 april till den 15 juni i år fick invånarna tycka till om det förslag till ny förskoleorganisation som förvaltningen presenterat för barn- och ungdomsnämnden. 38 olika synpunkter kom in och har sammanställts i en rapport som presenterades för nämnden under sammanträdet den 23 september 2015.

Rapporten i korthet

I förvaltningens förslag finns ett antal förskolor som av olika anledningar föreslås att avvecklas och ersättas av andra alternativ. Majoriteten av de synpunkter som kommit in uttrycker en önskan att ha kvar en av de förskolorna.

Små barngrupper, geografisk närhet till hemmet och behov av förbättrad fysisk inne- och utemiljö på förskolan är andra åsikter som flera lyfter.

En majoritet uttrycker även oro för att ett samhälle kommer att mista sin attraktivitet om förskolan på orten avvecklas.

Barn- och ungdomsnämnden kommer att väga in Halmstadsbornas synpunkter som en parameter vid beslut och nya uppdrag kring framtidens förskola i Halmstad.