Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Halmstad rankas som Hallands bästa skolkommun

Lärarförbundet rankar landets bästa skolkommuner. Det är trettonde året i rad som förbundet gör denna rankning, som är den bredaste i sitt slag och baseras på 14 kriterier. Vinnare 2014 i Hallands län är Halmstad kommun.

– Vi är oerhört stolta och glada över den professionella undervisning som ges i våra grundskolor i Halmstad, där lärare och rektorer arbetar varje dag med undervisningens utveckling och kvalitet i fokus. Resultatet syns i förbättrade meritvärden och fler elever med godkända betyg för tredje året i rad, kommenterar förvaltningschefen Richard Mortenlind resultatet.

– Vi vill även lyfta fram förskolans betydelse för elevernas resultat i grundskolan. Halmstad har en hög andel barn inskrivna i förskolan, vilket ger bättre förutsättningar för barnen att lyckas i grundskolan.

– Lärarförbundet gratulerar Halmstad kommun till att vara länets bästa skolkommun 2014. Placeringen är ett bevis på att lärarna i kommunen gör ett mycket bra jobb och att kommunen förstår vikten av en bra skola, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

14 kriterier som grund

Till grund för rankningen Sveriges bästa skolkommun ligger fjorton kriterier som Lärarförbundet anser viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat.

De kriterier som ligger till grund för undersökningen är:

 1. resurser till undervisningen
 2. utbildade lärare
 3. lärartäthet
 4. friska lärare
 5. lärarlöner
 6. kommunen som avtalspart
 7. andel barn i förskola
 8. betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9
 9. betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, Likvärdighetsindex.
 10. andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9
 11. andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till Likvärdighetsindex.
 12. andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år
 13. andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier
 14. övergång till högskolan

Inom respektive kriterium rankas kommunerna från 1 till 290 där placering 1 utgör bästa värde. Den kommun som uppnår lägst sammanlagd poängsumma hamnar i topp. Två kriterier, andel pedagogiskt utbildade lärare respektive lärartäthet, ges dubbel vikt i sammanräkningen då tillgången till kompetenta lärare är den enskilt viktigaste faktorn för skolframgång. Här kan du läsa mer om rankningen: https://www.lararforbundet.se/artiklar/vad-ar-basta-skolkommun-fragor-och-svarlänk till annan webbplats 

Kommunernas placering i Bästa skolkommun
(förra årets placering inom parentes):

Halmstad 26 (70)

Kungsbacka 48 (27)

Falkenberg 51 (173)

Varberg 79 (88)

Laholm 142 (125)

Hylte 248 (284)

Hela listan hittar du på Lärarförbundets webb
Här hittar du bilder och webbsändningen från prisceremonin.länk till annan webbplats

Fakta om rankningen Bästa Skolkommun:
Rankningen Bästa Skolkommun omfattar Sveriges samtliga 290 kommuner och är genomförd av Statisticon för Lärarförbundet. Den bygger på statistik från SCB och Skolverket, samt statistik gemensamt framtagen av Lärarnas Samverkansråd och arbetsgivareorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Syftet med utmärkelsen är att sätta fokus på de kommuner som framgångsrikt satsar på skolan och att uppmuntra dem till att fortsätta prioritera skola och utbildning. Genom att lyfta fram de positiva exemplen vill Lärarförbundet utmana de kommuner som inte lyckas lika väl. Utmärkelsen delas ut varje höst, i år för 13:e gången.