Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Goda vanor och motion ger bättre skolresultat och ökad integration

På Kattegattgymnasiet i Halmstad arbetar man tillsammans med hjärnforskare för att öka inlärningen och minska stressen hos eleverna. Projektet Hjärnsmart handlar om att skapa en medvetenhet om hur hjärnan fungerar. Elever, lärare och skolledning arbetar med ”10 goda vanor” och en del i arbetet är fysisk träning.

Skolan har tillsammans med hjärnforskare arbetat fram ett treårskoncept med utbildningsmaterial för elever på gymnasiet. Nytt för läsåret är att även nyanlända elever på programmet IM-språk är med i projektet.

För att underlätta för eleverna att träna så har Kattegattgymnasiet nu skrivit avtal med Actic Sverige om en pilot inom Hjärnsmartprojektet. Det närmaste halvåret kommer elever som vill vid två tillfällen i veckan få ett gratis pass på Actic, under ledning av en ledare som också är lärare på skolan.

- Vi hoppas eleverna får in mer rörelse i vardagen Detta blir också ett utmärkt tillfälle till integration då träningspassen blir en naturlig möteplats för våra nyanlända elever och de som varit hela livet i Sverige, säger Frank Wedding, rektor på Kattegattgymnaiset.

Smart att träna hjärnan

Projektet tog form redan 2012 med målet att öka intresset för naturvetenskap och teknik. Det var då del i ett större EU-projekt. Idén fick Frank Wedding när han var på gymmet.

- Jag satt i en axelpressmaskin och tänkte på varför det är självklart för alla att man måste träna sina muskler för att de ska utvecklas men inte lika självklart att man måste träna sin hjärna. Nästa tanke var naturligtvis att det måste vi ändra på och bygga ett hjärngym på Kattegatt, säger Frank Wedding.

- Jag tycker det här är ett klokt initiativ från en medarbetare och det är väldigt roligt när ett projekt går från idé till verklighet. En av skolans viktigaste uppgifter är att rusta våra unga för resten av livet och då måste man vara hjärnsmart, säger Jenny Axelsson (C), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Den ursprungliga idén att göra ett hjärngym har utvecklats till ett koncept, baserat på aktuell och helt ny forskning om hjärnan. Förhållningssätet, som handlar om skolresultat men också att skapa goda vanor inför resten av livet, är utformat tillsammans med elever, lärare och annan skolpersonal. En stor del i arbetet står också hjärnforskaren Rolf Ekman och hans kollegor på Sahlgrenska för. Och målet är gemensamt - att skapa en hjärnsmart skola i Sverige.

10 goda vanor

  • Mat
  • Fysisk träning
  • Positiv tanke
  • Hantera stress
  • Lär nya saker
  • Repetition
  • Omväxling
  • Ta egna beslut
  • Vänner
  • Sömn