Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Getingeelever flyttar till paviljonger i höst

De evakuerade högstadieeleverna på Getingeskolan flyttar tillbaka till Getinge i höst. Paviljonger kommer att sättas upp i närheten av den nuvarande Getingeskolan och kommer att inrymma också de F-3 elever som i dag går i Klockhuset.
– Det här är den lösning som vi gemensamt förordar för Getingeskolan, säger Carl Fredrik Graf (M), kommunstyrelsens ordförande.

I onsdags fick politiker och tjänstemän information av de konsulter som har utrett inomhusmiljön på Getingeskolan. Skolan har byggtekniska skador, fuktskador i vissa utrymmen, bristande underhåll och är sliten, men de undersökningar som har gjorts kan inte påvisa att dessa brister har påverkat inomhusmiljön i väsentlig grad. Utredningen visar också att det har vistats fler personer i lokalerna än ventilationen är dimensionerad för, vilket troligen är en av huvudorsakerna till de symptom som en del elever uppvisade i höstas. Bilden bekräftas i den enkätundersökning som har genomförts med personal, elever och vårdnadshavare.

Snabb lösning på kort sikt

– Nu är alla fakta kring Getingeskolan kända och vi behöver få till stånd en snabb och välfungerande lösning på kort sikt. Gemensamt förordar politiker och tjänstemän att eleverna i årskurs F-3 och 6-9 går i paviljonger i närheten av skolan tills vi har en långsiktig plan för Getingeskolan klar, säger Carl Fredrik Graf.

Getingeskolans högstadielever evakuerades i höstas till Plönningegymnasiet efter signaler från elever och personal om att inomhusmiljön inte var bra i Getingeskolans högstadiedel. Att låta eleverna gå kvar på Plönningeskolan är inget alternativ då Halmstads kommuns kontrakt med Region Halland går ut vid halvårsskiftet och lokalerna sedan tidigare har hyrts ut till annan hyresgäst.

Årskurs 4 och 5 kvar på Plönninge

Eleverna i F-3 som har gått kvar i Klockhuset på Getingeskolan kommer också att flytta till paviljonger, medan årskurs 4 och 5, som under hela läsåret har gått på Plönningeskolan tillsammans med Steningeskolans elever, kommer att fortsätta på Plönningeskolan där kommunen hyrt lokaler för en längre tidsperiod.

– Vår intention i den här breda överenskommelsen är att paviljongerna står på plats i Getinge när läsåret startar i höst. Vi är medvetna om att det är mycket knappa marginaler för ett så pass omfattande projekt, men vi ska göra vårt yttersta i organisationen för att det här ska bli bra för elever, personal och vårdnadshavare, säger Carl Fredrik Graf.

Lokalprogram tas fram

Barn- och ungdomsnämnden har redan fattat beslut om paviljonger för årskurs 6-9, men beställningen är inte gjord i avvaktan på resultatet från de fördjupade undersökningarna. En utökad beställning görs så fort ett samlat lokalprogram för hela verksamheten är klart.

– Nu kommer hela den kommunala organisationen att gemensamt kraftsamla för att lösa detta på bästa sätt, säger kommunchef Henry Bengtsson.

Sammanlagt kommer det att gå ungefär 520 elever i de paviljonger som planeras som ersättningslokaler för Getingeskolan.