Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Gemensamt kö- och antagningssystem

Är det möjligt att ha ett gemensamt kö- och antagningssystem för kommunala och fristående för- och grundskolor i Halmstad? Det ska barn- och ungdomsförvaltningen utreda och redogöra för i slutet av maj.

Syftet med ett gemensamt kö- och antagningssystem för kommunala och fristående för- och grundskolor i Halmstad är att barn och elever, oberoende av huvudman, ska hanteras likvärdigt vid kö och antagning till förskola och skola. Detta leder till ökad transparens samt en överblick av den situation som råder utifrån antal barn, elever och platser. Överblicken underlättar även verksamheternas planering.

Kösystemet ska vara utformat på ett sätt som uppmuntrar friskolorna att medverka.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid nämndssammanträdet den 27 januari 2014 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till ett gemensamt kö- och antagningssystem för kommunala och fristående för- och grundskolor i Halmstad. Uppdraget ska redovisas för nämnden i maj 2014.