Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förslag på avveckling av Skavbökeskolan - ett av ärendena på kommunfullmäktiges möte den 15:e december

Kommunfullmäktiges möte den 15:e december inleds med ledamöternas frågestund och utdelning av Halmstads kommuns kulturpris 2015. Därefter kommer ledamöterna bland annat att besluta om nedläggning av Skavbökeskolan, ändrade avgifter och höjt avgiftstak inom hemvården.

Tisdagen den 15 december kl 18.00 sammanträder kommunfullmäktige i rådhuset. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Du kan följa mötet antingen från åhörarläktaren på 4:e våningen i rådhuset eller via Halmstads närradio på FM 88,6 Mhz.länk till annan webbplats Mötet sänds även direkt på www.halmstad.se/livelänk till annan webbplats och finns att se i efterhand på www.halmstad.se/webb-TVlänk till annan webbplats.

Sammanträdet inleds med:

  •  Ledamöternas frågestund
  • Utdelning av Halmstads kommuns kulturpris 2015

Dagordning

1) Val av justerare;

2) Ändring av detaljplan för Tyludden 1:7;

3) Reservation av tomt inom Kårarps verksamhetsområde - Casmé AB;

4) Justering av reglemente –Höjt avgiftstak – Hemvårdsnämnden;

5) Ändrade avgifter och subventioner;

6) Fusion av AB Industristaden och AB Nissastaden;

7) Förslag på avveckling av Skavbökeskolan;

8) Hemställan om namnbyte för miljö- och hälsoskyddsnämnden och miljö- och hälsoskyddskontoret;

9) Valärenden;

10) Anmälningsärenden


Läs handlingarna till fullmäktiges sammanträde 15 december.länk till annan webbplats

Kontakta oss om du vill ta del av handlingar eller ärenden inför kommunfullmäktiges möte.

Ställ en fråga till KF

Du har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Frågan ska vara undertecknad och skickas in till:

Kommunfullmäktige, Box 153, 301 05 Halmstad eller kommunfullmaktige@halmstad.se.

Om du vill ha mer information om kommunfullmäktige eller andra kommunala frågor är du välkommen att besöka våra expeditioner måndag-fredag 9.00-11.30 samt 13.00-16.00.