Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förändrade stadieindelningar på flera grundskolor

Som en del av tidigare beslut om en ny skolorganisation för åren 2016-2030 beslutade barn- och ungdomsnämnden i dag att förändra stadieindelningen på Bäckagårdsskolan, Jutarumsskolan och Frösakullsskolan till F-6. Förändringen gäller från och med det läsår Ranagårdskolan är färdig, preliminärt 2021.

2015 beslutade barn- och ungdomsnämnden att kommunens grundskolor ska ha en stadieindelning enligt något av följande alternativ: F-3, F-6, F-9, 4-9 eller 7-9. I Halmstads kommun finns i dag flera grundskolor som inte stämmer överens med den beslutade stadieindelningen.

I samband med beslutet att förändra stadieindelningen till F-6 på Bäckagårdsskolan, Jutarumsskolan och Frösakullsskolan gav nämnden förvaltningen uppdraget att anlita en utomstående konsult för att ta fram kompletterande underlag. Underlaget ska visa behovet av kompletterande lokaler vid skolorna, lämplig storlek och årkursindelning på Ranagårdsskolan, kostnader för investeringar och drift samt elever trygghet och möjligheter för lärande.

Från och med höstterminen 2018 till dess Ranagårdsskolan är klar beslutade nämnden om en tillfällig skolorganisation. Jutarumsskolan och Bäckagårdsskolan får tillfälligt årskurs F-4 och sedan flyttar eleverna över till Söndrumsskolan i årskurs 5 och Frösakullsskolan fortsätter tillsvidare vara F-5.

Barn- och ungdomsnämnden beslutade även att Hovgårdsskolan och Söndrumsskolan går samman till en skola, Söndrumsskolan, för årskurs F-9 från och med höstterminen 2018.

Socialdemokraterna och Liberalerna ville återremittera ärendet.

- Det är skönt att nu få ett långsiktigt beslut om skolorna i Söndrum, säger Tove Bergman (MP) ordförande i barn- och ungdomsnämnden. För mig har alternativet med årskurs F-6 vid Jutarum, Bäckagård och Frösakull blivit alltmer självklart. Det är viktigt med en skola i närområdet för eleverna i de tidiga åren.

- Befogat och högst rimligt hade varit om nämnden först fick veta vilka konsekvenser beslutet får. Vi ville därför ha en återremiss av ärendet för att närmare utreda faktiska möjligheter och konsekvenser av att bygga till Jutarumsskolan, Bäckagårdsskolan och Frösakull för årskurs F-6. Det hade känts betydligt tryggare och mer ansvarsfullt, säger Krissi Johansson (S), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Förändrade elevområden
Då elevantalet inom centrums skolområde ökar kraftigt och i avvaktan på att nya skolor blir klara måste flera elevområden förändras för att ge alla elever en plats i grundskolan. Barn- och ungdomsnämnden beslutade därför i dag följande förändringar:

  • Frennarps byskola verksamhetsområde ska tillhöra Kärlekens skola från och med höstterminen 2019. Det innebär att årskurs 4-9 kommer att gå på Kärlekens skola istället för att gå vidare till Brunnsåkersskolan eller Furulundsskolan. De elever som påbörjat sin undervisning på Brunnsåkersskolan eller Furulundsskolan fullföljer sin grundskola där.
  • Östergårdsskolan blir ett elevområde för Nygårds verksamhetsområde för årskurs 7-9, inklusive årskurs 4-6 från Linehedsskolan.
  • Elever från Nyhemsskolan från årskurs 7-9 kommer att gå på Östergårdsskolan från och med 2018/19 istället för på Brunnsåkersskolan. De elever som påbörjat sin undervisning på Brunnsåkersskolan fullföljer sin grundskola där.
  • Eleverna i årskurs 4-6 på Nyhemsskolan kommer att gå på Östergårdsskolan från och med hösten 2018 till dess Nyhemsskolans tillbyggnad är klar. I dag får eleverna i årskurs 4-5 sin undervisning i lokaler på Sturegymnasiet.

Ny förskolan på Linehed blir Reggio Emilia inspirerad
Årskiftet 2018-2019 beräknas Lineheds nya förskola att stå klar. Förskolan kommer att ha 12 avdelningar, cirka 200 barn och 50 pedagoger. Barn- och ungdomsnämnden beslutade i dag att förskolan ska vara Reggio Emilia inspirerad. Reggio Emilia, som utvecklats i Italien, är en pedagogisk filosofi där förskolan ska vara en demokratisk plats för både barn och vuxna. Arbetssättet utgår från att barnen är delaktiga i sina läroprocesser, de får lära sig att använda alla sina sinnen utifrån ett utforskande förhållningssätt. I dag finns det tre förskolor i Halmstads kommun som arbetar utifrån Reggio Emilia pedagogiken.