Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fler vägar för obehöriga elever och fördjupat samarbete med friskolor

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) beslutade idag om fler utbildningsvägar inom den kommunala gymnasieskolan för elever som inte är behöriga att läsa ett nationellt program. Dessutom införs en ny struktur för samarbete och dialog med de fristående gymnasieskolorna i Halmstad.

UAN beslutade idag om en ny organisation för introduktionsprogrammen. Introduktionsprogrammen inrättades i samband med gymnasiereformen 2011, för de elever som inte är behöriga att läsa ett nationellt program inom gymnasieskolan. Den nya organisationen kommer, i större utsträckning än idag, att kunna möta de obehöriga elevernas individuella behov och förmågor genom olika utbildningsvägar som bedrivs parallellt med vissa av de nationella programmen, främst yrkesprogrammen.

Det kommer att finnas alternativ som ska leda till behörighet för studier på ett nationellt program. Det kommer även att finnas alternativ som i första hand ska förbereda för en etablering på arbetsmarknaden. Denna nya organisation av introduktionsprogrammen införs hösten 2015.

- Det är viktigt att det finns olika alternativa vägar för de obehöriga eleverna, säger Dag Hultefors (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Behoven, förutsättningarna och önskemålen är individuella och det måste vi kunna fånga upp.

Systematiskt samarbete och dialog med de fristående gymnasieskolorna i Halmstad Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har idag ett systematiskt samarbete med de fristående gymnasieskolorna i Halmstads kommun. För att ytterligare utveckla detta arbete, beslutade nämnden idag att samarbetet ska fördjupas och struktureras upp. Det innebär att en ny struktur för dialog ska införas med specifika punkter som t ex beskrivningar av verksamheten utifrån ett antal fokusområden, uppföljning av likabehandlingsplaner och vilka förutsättningar som finns inom olika kvalitetsområden.

- Vi har redan en mycket bra samverkan mellan kommunen och friskolorna, säger Dag Hultefors. Nu går vi vidare, med den gemensamma ambitionen att våra ungdomar ska erbjudas ett brett urval av utbildningar av hög kvalitet.

För mer information kontakta:
Ordförande, Dag Hultefors (M), tfn. 076-783 53 85
Vice ordförande, Michael Svensson (S), tfn.070-591 55 59