Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

En ny dygnet-runt förskola planeras

Barn- och ungdomsnämnden beslutade i dag, den 23 augusti, att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett lokal- och funktionsprogram för en dygnet-runt verksamhet. Verksamheten ska ha övernattningsplatser i den planerade nya förskolan vid Bolmensgatan.

I dag finns det en detaljplan antagen som gör det möjligt att bygga en ny förskola på två våningar vid Bolmensgatan. Den nya förskolan kan bestå av fyra till sex avdelningar, beroende på utformning, och barn- och ungdomsnämnden beslutade i dag att det ska tas fram ett förslag hur en dygnet-runt förskola kan integreras i den nya förskolan. Tidsplanen för när den nya förskolan och dygnet-runt verksamheten kan börja byggas är ännu inte klar.

Den planerade dygnet-runt verksamheten kommer att ersätta den dygnet-runt förskola som finns i dag då deras lokaler inte är verksamhetsanpassade.

Ny fristående förskola

Nämnden beslutade även att ge tillstånd till Förskoleteamet Helianthus AB att öppna en ny fristående förskola, Snödroppen på Snöstorp. Tillståndet gäller 80 platser.

Svar till Skolinspektionen

Barn- och ungdomsnämnden godkände också de svar som ska skickas in till Skolinspektionen efter deras beslut om föreläggande vid vite gällande förskola, grundskola och fritidshem.

Under hösten 2016 granskade Skolinspektionen nio skolor och fem grundsärskolor genom intervjuer med elever, personal och rektorer. Skolinspektionen granskade även verksamheterna på huvudmannanivå. Våren 2017 gjordes ett uppföljningsbesök.

I svaret till Skolinspektionen redovisas flera konkreta åtgärder Halmstads kommun tagit för att bland annat förbättra miljön i förskolan, förändra organiseringen gällande Centrumskolan och så att resurserna till fritidshemmen fördelas utifrån elevernas förutsättningar och behov.