Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Diplomerade gymnasieekonomer på Kattegattgymnasiet

Nu har ekonomiprogrammet på Kattegattgymnasiet även blivit certifierat för att utbilda och diplomera gymnasieekonomer (DGE). Detta innebär att utbildningen är kvalitetssäkrad.

Kattegattgymnasiet har under hösten genomgått en certifieringsprocess och fått sin ansökan godkänd certifieringsorganet för Diplomerad Gymnasieekonomlänk till annan webbplats.
– Certifieringen innebär att planen för Kattegattgymnasiets ekonomiprogram uppfyller omfattande krav och kriterier för att säkerställa en hög kvalitet på utbildningen. Dessa är framtagna och fastställda av det självständiga och fristående certifieringsorganet för Diplomerade gymnasieekonomer, säger Peter Nylander, rektor på Kattegattgymnasiet.

Kompetensarbete

Det ställs, förutom krav på att eleven har godkända betyg i vissa fastställda kurser, även krav på ämnesintegration, verklighetsbaserat lärande samt arbete utifrån en mängd perspektiv och kompetenser. Utbildningen ska innehålla följande perspektiv: historiskt, etiskt, mångfald, mänskliga rättigheter, entreprenörskap, globalt, hållbarhet samt vetenskapligt perspektiv. Kompetenserna eleverna löpande arbetar med för att bli diplomerade gymnasieekonomer är: affärskompetens, digital kompetens, social kompetens samt träning i språklig och kommunikativ kompetens.

Förankrad i näringslivet

Målet är att elever som blir diplomerade gymnasieekonomer är redo för antagning till högskola och universitet, anställningsbara för arbete inom ekonomiområdet samt redo för eget företagande.
– Ambitionen för organisationen Diplomerad gymnasieekonom är att säkerställa att certifierade skolor erbjuder den bästa möjliga ekonomiutbildningen på gymnasienivå, förankrad i näringsliv och högskola, berättar gymnasieläraren Åsa Jarl, ekonomiprogrammet på Kattegattgymnasiet.