Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Byggstarten av den nya Söndrumsskolan dröjer. Trots att förvaltningsrätten dömt till kommunens fördel har byggentreprenaden överklagats till kammarrätten.
Halmstads kommun genomförde i juli en ny upphandling för uppförandet av den nya Söndrumsskolan efter en överklagan av det tidigare upphandlingsförfarandet. Även den andra upphandlingen blev föremål för överklagan.

Nu har förvaltningsrätten i sin dom ansett att kommunen har agerat korrekt när man har förkastat ett anbud som inte bedömdes uppfylla samtliga skallkrav för byggnadens utförande. Utesluten entreprenören har dock överklagat domen till kammarrätten, som inom några veckor kommer att pröva om ärendet ska behandlas på nytt. Bygget av Söndrumsskolan måste därför avvakta kammarrättens ställningstagande.

Markarbeten påbörjat


Under fördröjningen av bygget fortsätter eleverna att vistas i de temporära paviljongerna vid Hallägraskolan. Delar av verksamheten, som berör hemkunskap och slöjd, finns även på Slottsjords-, Kyrk- och Jutarumskolan. Fastighetskontoret undersöker nu om förhållandena i de provisoriska lokalerna kan förbättras ytterligare.

— Vår strävan är att få komma igång med bygget så snart som möjligt. Att upphandlingsprocessen drar ut på tiden är beklagligt för Hallägraskolans elever och personal. Det här är ett stort byggprojekt som gör konkurrensen mellan entreprenörerna hård. Vi har därför varit väldigt noggranna i upphandlingsförfarandet, säger Torbjörn Andréen, projektledare på fastighetskontoret.

Under tiden har fler av markarbetena kunnat påbörjas. Schaktningen av den gamla skolan och aktivitetsytor pågår så länge det milda vädret tillåter. Sedan tidigare har arbeten bland annat genomförts för personalparkeringen och elevernas cykelparkering.