Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Beslut om skolor i Kvibille, Oskarström och Skavböke

Barn- och ungdomsnämnden tog beslut kring flera av Halmstads kommuns grundskolor på sammanträdet den 21 oktober 2015. Skolan i Kvibille ska vara kvar, Valhallaskolan i Oskarström ska byggas ut och nämnden föreslår kommunfullmäktige att ta beslut om att avveckla Skavbökeskolan.

Skolan i Kvibille ska vara kvar

Nämndens beslut är att behålla Kvibilleskolan. Eftersom skolan i dag har elever i årskurs F-5 behöver årskursindelningen förändras. Nämnden kommer att ha ett fördjupat samråd kring frågan om skolan ska organiseras för årskurs F-3 eller F-6. På samrådet kommer representanter från Kvibille föräldraförening samt Kvibille Allförening att delta. Beslut om organisationen kommer vid ett senare nämndssammanträde.

Valhallaskolan byggs ut

Valhallaskolan i Oskarström har ett omedelbart behov av att kunna ta emot fler elever. Även prognosen för de närmaste åren visar på ett fortsatt hårt elevtryck. Barn- och ungdomsnämnden beslutar därför att skolan ska byggas ut. Skolan ska bibehålla sin årskursindelning F-6.

BUN föreslår kommunfullmäktige att ta beslut om att avveckla Skavbökeskolan

Bakgrunden till nämndens förslag till kommunfullmäktige är skolans låga elevantal som gör det svårt att bedriva en professionell verksamhet och uppfylla de nationella kvalitetskriterierna. Om kommunfullmäktige tar beslut om att avveckla Skavböke-skolan kommer eleverna i stället få gå i skolan i Oskarström, Åled eller Breared.