Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Behov av ny gymnasieskola

Den snabba ökningen av gymnasieelever ger nu ett akut
lokalbehov. Prognoserna visar behov av både en fjärde och en femte gymnasieskola i Halmstad inom en tioårsperiod. På måndagen fattade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslut om att informera kommunstyreslen om behoven.

Behovet av en fjärde gymnasieskola beror på flera faktorer. Den viktigaste är att antalet elever ökar i snabb takt. En stor del av ökningen står språkintroduktionen för nyanlända för. Under läsåret kommer runt 400 elever att vara inskrivna i språkintroduktion, jämfört med 85 elever 2014.

Bara sedan förra året ökar antalet elever totalt med 3,1 procent. Och ökningen fortsätter under prognosperioden – år 2021 väntas 4650 elever vara inskrivna i gymnasieskolan, en ökning med 23,8 procent.

Vi skulle kunna fylla en fjärde gymnasieskola med elever redan i dag, och behöver därför lyfta behovet av nya lokaler till kommunstyrelsen snarast. Vi behöver få in det i budgetarbetet redan nästa år, säger Jenny Axelsson (C), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

En annan faktor som påverkar lokalbehovet är evakueringen av Kattegattgymnasiet, som gör att verksamheten just nu har mindre yta än tidigare. Dessutom lånar Sturegymnasiet ut lokaler till barn- och ungdomsnämnden, som också har akut lokalbrist. I dag fattade nämnden beslut om att meddela sitt behov av lokaler vid Sturegymnasiet redan nästa läsår.

I det längre perspektivet visar prognosen också behov av en femte gymnasieskola i Halmstad efter 2025.

Vis av erfarenhet vet vi att det tar tid att planera och bygga en ny gymnasieskola och då måste vi vara modiga och agera för det redan nu, säger Michael Svensson (S), vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Ventilationen på Sannarpsgymnasiet behöver ses över

Ett antal inspektioner och skyddsronder visar att ventilationen på Sannarpsgymnasiet behöver åtgärdas för att kunna fungera för det antal elever som studerar där i dag och framöver.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som, genom sin förvaltning, hyr skollokalen av fastighetsnämnden och dess förvaltning, fattade på måndagen beslut om att tillskriva fastighetsnämnden att åtgärda ventilationen på Sannarsgymnasiet.