Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Avveckling av Skavbökeskolan - ett av ärendena på kommunfullmäktiges möte den 15:e december

Årets sista kommunfullmäktigemöte i december inleddes med utdelning av Halmstads kommuns kulturpris 2015 och ledamöternas frågestund. På mötet beslutade fullmäktige också om avveckling av Skavbökeskolan och namnbyte för miljö- och hälsoskyddskontoret samt miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Skavbökeskolan läggs ner
Efter votering med rösterna 59 mot 11 beslutade kommunfullmäktiges ledamöter under tisdagens möte att lägga ner Skavbökeskolan från och med läsåret 2016/2017. De elever som idag går på skolan kommer att erbjudas plats i andra grundskolor.

Anledningen till nedläggnigen är framförallt att man har för få elever. Under läsåret 2014/2015 är elevantalet nere under 25 elever. Skolan är till för årskurserna F-6 men på grund av få elever är förskoleklass, årskurs 1 och fritidshem nu organiserade i Esperedsskolan i Oskarström. Från hösten 2015 används inte heller tillagningsköket i skolan.

Avvecklingen av Skavbökeskolan kommer i och med beslutet att påbörjas under sommaren 2016.

Nämnändring för miljö- och hälsoskyddskontoret och miljö- och hälsoskyddsnämnden vid årsskiftet
Den 1 januari 2016 byter miljö- och hälsoskyddskontoret namn till miljöförvaltningen. Miljö- och hälskyddsnämnden byter samma datum namn till miljönämnden. Det beslutade kommunfullmäktige på tisdagens möte.

Anledningen till namnbytena beror på att man vill ha kortare benämningar som bättre sammanfattar de båda verksamheternas uppdrag och funktion. Namnbytena innebär inga ytterligare kostnader för kommunen.

Grönt ljus för fortsatt restaurangverksamhet vid Tyludden
Ledamöterna i kommunfullmäktige beslutade under tisdagens möte att godkänna ett tillägg i detaljplanen för den tomt där Tyluddens varmbadhus och restaurang Salt idag ligger. Tillägget innebär att det är fortsatt tillåtet att bedriva restaurangsverksamhet på tomten.

Detaljplanen har tidigare i år behandlats av samhällsbyggnadsutskottet där man beslutade att den skulle skickas ut på granskning mellan den 8-30 oktober 2015. Efter granskningen gjordes bland annat ett tillägg om behovet av parkeringsplatser samt att fastigheten bör ha en egen infart för att inte blockera befintliga räddnings- och utrymningsvägar till och från stranden.