Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Åtgärdsplan efter föreläggande från Skolinspektionen

Efter Skolinspektionens tillsyn av gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen i våras så har myndighetens beslut kommit. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen tar nu fram en åtgärdslista kopplad till de föreläggande som utfärdats efter tillsynen, och många av bristerna som uppmärksammas är redan på väg att rättas till.

- Vi välkomnar alltid Skolinspektionens tillsyner. Det ger oss en genomlysning av vår verksamhet och möjlighet att fokusera utvecklingsarbetet på rätt insatser, säger Ann-Sofie Sjöholm, chef på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Skolinspektionen riktar bland annat kritik mot den ekonomiska fördelningsmodell som används inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i dag. Den innebär så kallad rak fördelning, och Skolinspektionen anser istället att pengarna ska fördelas efter elevernas behov och förutsättningar. Och en översyn av dagens system är startad. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har redan gett förvaltningen ett uppdrag att analysera och revidera befintlig modell.

Introduktionsprogrammet Individuellt alternativ inom gymnasieskolan, där 10-20 elever deltar, får också kritik för att programmet inte är tillräckligt anpassat till individen. En utredning pågår och ett nytt upplägg för programmet ska beslutas av nämnden före årsskiftet.

Kvalitetsuppföljning i gymnasiesärskolan

Inom gymnasiesärskolan krävs också ett bättre systematiskt kvalitetsarbete.

- Det här är en svår fråga som många kommuner brottas med. Det är prioriterat för oss att få fram en fungerande modell för gymnasiesärskolan, säger Klas Jacobsson, kvalitetsutvecklare på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Utveckling av vuxenutbildningen

Även vuxenutbildningen får kritik för det systematiska kvalitetsarbetet. Där måste en fungerande modell tas fram. Det arbetet är gjort kopplat till gymnasieskolan redan och delar av den modellen kan anpassas och appliceras på vuxenutbildningen.

Verksamheten behöver också en rutin för att rapportera kränkande behandling till nämnden, något som nu ska tas fram.

Skolinspektionen är också kritisk till att undervisning inte bedrivs hela året i delar av vuxenutbildningen. Det beror bland annat på att alla undervisande lärare inte har haft semestertjänst, något som från detta läsåret har åtgärdats.

- Det här är inga omöjliga krav vi får på oss. Tillsammans kommer vi att utveckla verksamheten till det bättre för både anställda och elever, säger förvaltningschef Ann-Sofie Sjöholm.