Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Årets betygsresultat för årskurs 9

Halmstads kommun har fått de preliminära siffrorna för niornas betygsresultat. De visar att meritvärdet eller genomsnittspoängen har ökat, medan andelen behöriga elever till gymnasiet har minskat. Under sommaren ska skolorna analysera resultaten.

Meritvärdet har ökat

Det prelimärna resultatet för de kommunala grundskolorna visar att meritvärdet för eleverna i årskurs 9 har ökat från 224,6 (2014) till 226,0 (2015). På fem av sammanlagt elva grundskolor har meritvärdet ökat.

Behörigheten till gymnasiet har minskat

Andelen behöriga elever i årskurs 9 till gymnasiet har minskat på kommunens grundskolor. Andel behöriga elever var 2014, 92,2 procent och har enligt preliminär statistik minskat till 86,2 procent för 2015.

På en av kommunens skolor är andelen behöriga elever 100 procent. På sju av de elva grundskolorna är det färre elever som är behöriga än förra året.

Analys och utveckling 

Årets årskurs 9-elever har gjort framsteg jämfört med årskurs 8, på tio av elva skolor har eleverna ökat sina meritvärden mellan årskurserna. Meritvärdet för samtliga skolor var 214,7 i åk 8 och 226,0 i åk 9. Även behörigheten ökade mellan åk 8 och åk 9, från 83 procent till 86,2 procent.

– Det finns skillnader i flickors och pojkars resultat gällande betyg, meritvärde och behörighet till gymnasiet. Vad detta beror på måste vi få en bild av, så vi kan utveckla arbetet med att utjämna dessa skillnader, säger förvaltningschef Richard Mortenlind.

Resultatet för eleverna i årskurs 9 ska analyseras både på enhets-, skolområdes- och förvaltningsnivå. Detta sker genom det systematiska kvalitetsarbete som genomförs på alla skolor inom barn- och ungdomsförvaltningen. Under juni till augusti kommer skolorna att skriva verksamhetsrapporter som innehåller en analys av resultaten samt en beskrivning av vilka områden som måste utvecklas.

Verksamhetsrapporterna bildar underlag till förvaltningens analys av kunskaps- och värdegrundsresultat på skolor. Analysarbetet ska stödja den fortsatta utvecklingen av undervisningen för att ge alla elever förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt.

Fakta om Meritvärde

Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg i åk 9. A = 20 poäng, B = 17,5 poäng, C = 15 poäng, D = 12,5 poäng, E = 10 poäng och F = 0 poäng. Det högsta möjliga meritvärdet är 320 poäng. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som har fått betyg i minst ett ämne. Elevernas sammanlagda poäng divideras med antalet elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet.