Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Växelvis distansundervisning för högstadie- och gymnasieelever

Halmstads kommuns högstadie- och gymnasieelever kommer att fortsätta sin undervisning delvis på distans efter 24 januari. Smittskyddsläkaren i länet uppmanar skolorna att använda de möjligheter som finns för att minska smittspridningen.

Den växelvisa undervisningen tar vid den 25 januari då det nationella beslutet om distans upphör. Högstadiet kommer att inleda vecka fyra med att niondeklassare är på plats i skolorna i Halmstad medan sjuor och åttor fortsätter med distansundervisning. Därefter är det varje rektor som beslutar hur den växelvisa undervisningen ska fungera. Vårdnadshavare och elever får besked om vad som gäller för respektive skola via de vanliga kontaktvägarna.

- Skolorna har olika förutsättningar och får därför göra lokala planeringar för att det ska fungera så bra som möjligt. Inga elever kommer arbeta på distans på heltid och samtidigt minskar vi trängseln i skolan, säger Pauline Broholm Lindberg, chef barn- och ungdomsförvaltningen.

Hallands skolchefer har haft dialog med smittskyddsläkare i länet om distansundervisningen och det aktuella smittskyddsläget. Att enbart fortsätta med distansundervisning på heltid är inte hållbar lösning i längden. Det finns stor risk för negativa konsekvenser för elevernas lärande och psykosociala hälsa. Samtidigt finns ett behov av fortsatt anpassning för att minska smittspridningen.

Halmstads kommun planerar för att klara ett långvarigt scenario men kommer att utvärdera löpande och följa smittläge och följa myndigheternas restriktioner.

Inom gymnasieskolorna har det bedrivits distansundervisning både våren 2020 och delvis under hösten. Gymnasieskolorna inför nu också växelvis distans där varje rektor planerar för sin verksamhet.

- Jag vill rikta en eloge till alla medarbetare som flera gånger under pandemin ställt om och anpassat undervisningen efter nya beslut. Vi gör allt vi kan för att eleverna ska få de bästa förutsättningarna samtidigt som vi vill bidra till minskad smitta, säger Ewa Kristensson, chef utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.