Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vårdnadshavare fortsatt nöjda med kommunens förskolor

Torsdagen den 16 maj firas Förskolans dag för att uppmärksamma pedagogernas arbete inom förskolan. Och deras arbete uppskattas även av vårdnadshavarna till barnen. 93 procent av föräldrarna är nöjda med sitt barns förskola.

Under våren genomförde barn- och ungdomsförvaltningen en enkätundersökning riktad till vårdnadshavare med barn i kommunal och fristående förskola samt pedagogisk omsorg.

Årets undersökningPDF, som besvarades av 2 972 föräldrar, visar att strax över 94 procent av dem upplever att deras barn är trygga och trivs på förskolan. 93 procent av de tillfrågade vårdnadshavarna är nöjda med sitt barns förskola. Ett resultat som håller i sig jämfört med undersökningen som genomfördes 2017.

– Vi är mycket glada över att vårdnadshavarna fortsätter vara nöjda med våra förskolor. Det är en bekräftelse på det gedigna arbete som våra medarbetare ute i förskolorna gör varje dag, säger Kent Roslund, verksamhetsutvecklare på barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstads kommun.

Förskolans arbete med att utveckla barnens matematiska tänkande är ett område som har förbättrats jämfört med undersökningen 2017. Även lärande inom språk, kommunikation och skapande får fortsatt bra resultat.

Fortsatta synpunkter på storlek av barngrupper

Majoriteten av de fritextsvar som vårdnadshavarna har lämnat är synpunkter om storleken på barngrupper, personaltäthet samt förskolans lokaler och utemiljö.

– Det övergripande resultatet visar inte att det finns ett generellt missnöje med miljön, men föräldrarnas fritextsvar ger oss en möjlighet att göra insatser som fokuserar på rätt område. Vårdnadshavarna ska se att deras synpunkter ger effekt, säger Kent Roslund.

Återkoppling till personal och vårdnadshavare

Varje förskolechef får nu en rapport för den verksamhet som de ansvarar för och därefter kommer de att gå igenom resultatet med sin personal. När detta arbete är klart kommer vårdnadshavarna att få ta del av resultatet.

Så här genomfördes enkäten

Enkäten skickades ut via e-post till alla vårdnadshavare, cirka 10 000 stycken, med barn inom den kommunala förskolan. De fristående förskolorna skickade själva ut enkäten till sina vårdnadshavare. Totalt svarade 2 972 föräldrar, jämfört med 3 155 stycken 2017. Det är troligt att endast en av vårdnadshavarna har svarat på enkäten.

Det går cirka 5 500 barn i förskolan eller pedagogisk omsorg i Halmstads kommun. Enkätundersökningen är en del i det systematiska kvalitetsarbete som barn- och ungdomsförvaltningen arbetar med för att ständigt förbättra och utveckla sina verksamheter.