Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Skolverksamhet kan bedrivas i Furulundsskolans paviljonger enligt dom i Mark- och miljööverdomstolen

Skol- och fritidsverksamheten i Furulundsskolans paviljonger kan fortsätta som tidigare. Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet från miljönämnden och gör samma bedömning som mark- och miljödomstolen när det gäller ljudnivåer.

l– Jag är glad över att ärendet nu är prövat och att vi kan fortsätta bedriva undervisning i lokalerna, säger Lovisa Aldrin (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Domen från Mark- och miljööverdomstolen sätter därmed punkt för ett ärende som startade i juli 2017. Då beslutade miljönämnden i Halmstads kommun att förbjuda barn- och ungdomsnämnden att driva skola och fritidsverksamhet i Furulundsskolans paviljonger fram till dess att anmälan var komplett och barn- och ungdomsnämnden visat att platsen är lämplig.

Efterlyst klargörande

Efter det har ärendet varit uppe för beslut hos både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen. Både barn- och ungdomsnämnden och miljönämnden har velat ha ett klargörande från domstol när det gäller vilka platser som är lämpliga för skol- och fritidsverksamhet när det gäller partikelhalter och bullernivåer inne i lokalerna och på skolgården och till vilken nämnd beslutet om partiklar ska riktas.

Mark- och miljödomstolen kom med sin dom i februari 2019. Domen innebar att miljönämndens beslut om förbudet att bedriva verksamhet i Furulundskolans paviljonger upphävdes. Domstolen ansåg att det saknas grund för förbudet. Domen överklagades av miljönämnden som yrkade på att Mark- och miljööverdomstolen skulle fastställa förbudet. Under processens gång styrktes anmälan med nya handlingar från barn- och ungdomsnämnden, vilka saknades när miljönämndens beslut skrevs.

Vägledande dom

Mark- och miljööverdomstolen gör nu samma bedömning som mark- och miljödomstolen när det gäller ljudnivåer inne i lokalerna och på skolgården, och avslår överklagandet.

– Vi har nu fått det klargörande som vi har efterfrågat. Domen kommer att bli vägledande för hur miljönämnden framöver ska bedöma platsers lämplighet för verksamheter som gäller barn och unga, säger Anna Fallkvist, (M), ordförande i miljönämnden.