Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Så ska simkunnigheten öka bland kommunens barn och unga

Simkunnigheten och förutsättningarna för att kunna lära sig simma varierar bland eleverna i Halmstads kommun. Därför startar i höst ett pilotprojekt med sikte på att ge alla elever samma möjligheter.

Genom läroplanen är skolan ansvarig för att ge elever förutsättningar för att lära sig att simma. Därför har barn- och ungdomsförvaltningen genomfört en utredning av simundervisningen inom skolan i Halmstads kommun. En utredning som visar att simkunnigheten är ojämnt fördelad över kommunen och till stor del följer socioekonomiska mönster.

Mer jämlik simundervisning

Det framgår också att det är skillnader mellan hur olika stadsdelar och skolor utformar simundervisningen. Där har nu barn- och ungdomsförvaltningen och teknik- och fritidsförvaltningen arbetat fram en långsiktig modell för simundervisningen i Halmstads kommun. En modell som ska skapa förutsättningar för att alla barn i kommunen ska ges lika möjligheter att lära sig simma. Modellen införs som pilotprojekt i två skolområden redan nu i höst, för att sedan följas upp och utvärderas under nästa läsår.

- Vi ser det tydligt idag att simkunnigheten är väldigt ojämn bland barn i åldrarna 7 till 12 år. Med denna satsning suddar vi ut hinder som till exempel att föräldrar inte har ekonomiska möjligheter att köpa en simundervisningsplats för sitt barn. Simundervisningen kan på detta sätt bli helt kostnadsfri, menar Izabela Balog Topalovic som är badchef i Halmstads kommun.

Vattenvana redan från förskoleklass

Utredningen har också visat att det finns många vinster med att simundervisning påbörjas i tidig ålder. Därför innefattar satsningen intensivundervisning med vattenvana redan i förskoleklass och simundervisning i årskurserna 2 och 5. Undervisningen kommer också att anpassas efter elevernas individuella behov vilket innebär att extra insatser kommer ges där simkunnigheten är låg.

För att kunna genomföra det skapas utrymme för att till exempel utomhusbaden ska kunna öppna tidigare under våren 2019. På detta sätt har teknik- och fritidsförvaltningen lyckats gå från drygt 700 till 4 400 simundervisningsplatser per år. Informationstillfälle för förskoleklasspersonal och kompetensutvecklingsmöjligheter för simlärare ingår också.

För att uppnå syftet med ökad jämlikhet fokuserar modellen på breda och tidiga insatser där alla elever får likvärdiga förutsättningar till undervisning.

- Genom tidiga insatser tror vi att satsningen blir mer effektiv och att vi på sikt ska kunna se en ökad simkunnighet i kommunen. Satsningen som startar redan i höst ger förutsättningar för en högre måluppfyllelse och likvärdighet där
alla barn får möjlighet att lära sig simma oavsett vilken bakgrund eller vilka
resurser man har. Man kan också se det som en förebyggande insats för att
ge våra barn en vattenvana och en bättre folkhälsa överlag, säger Fredrik Landelius som är chef på barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsavdelning.

Ett nytt statsbidrag har möjliggjort att kommunen kunnat ta ett omtag kring simundervisningen. För Halmstads del ett årligt bidrag på drygt tre miljoner kronor.