Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Plan för återgång till undervisning på skolan

Från och med den 8 mars planerar Halmstads kommuns grundskolor att återgå successivt till mer undervisning på plats i skolan för alla elever i årskurs 7–9. Målet är att alla elever ska få all sin undervisning i skolan från och med den 22 mars. Varje skola beslutar själva hur återgången kommer gå till.

Att fortsätta med växelvis distansundervisning är inte en hållbar lösning i längden. Det finns stor risk för negativa konsekvenser för elevernas lärande och psykosociala hälsa. Samtidigt finns ett behov av att fortsatta minska smittspridningen.

– Då vi ser att flera fritidsaktiviteter börjar öppna upp för unga i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer vill vi också påbörja planeringen av att låta eleverna få all undervisning på plats i skolan, säger Pauline Broholm Lindberg, förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen.

Rätt förutsättningar

Det finns en plan för återgång så elever på högstadiet ska få all undervisning på skolan men planen kan justerats om det krävs. Om eleverna kommer att kunna gå tillbaka till skolan beror på hur smittspridningen utvecklas den närmsta tiden samt vilka råd och rekommendationer som kommer från Smittskydd Halland, Folkhälsomyndigheten och regeringen.

– Vi följer noggrant smittskyddsläget i samhället, framförallt i våra skolor, och har löpande dialog med smittskyddsläkaren i Halland. I dagsläget är vårt mål är att alla våra elever ska få all sin undervisning på plats i skolan från och med den 22 mars, fortsätter Pauline Broholm Lindberg.

Kulturskolan ökar sin undervisning

Även Kulturskolan ökar sin undervisning på plats. Från och med 1 mars genomförs den individuella undervisningen för alla åldrar på plats. Även körsång kommer att genomföras för alla åldrar men med anpassningar. Dans, teater/drama samt bild och form genomförs i anpassade grupper för årskurs F-9.

Bakgrund

Med anledning av smittspridningen i Halland införde Halmstads kommun distansundervisning för högstadieelever i början av januari 2021. Den 25 januari gick eleverna över till växelvis distansundervisning.