Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Oroligheter på Österledskolan

Under den senaste tiden har ett antal konflikter kommit till ytan på skolan. De har uppstått mellan elever och även mellan elever och utomstående.

Dessa konflikter har hanterats enligt de rutiner barn- och ungdomsförvaltningen har för den här typen av situationer.

Vid några tillfällen har företrädare för skolledningen avhyst personer som varit obehöriga på skolan.

Det har uttalats olika hot och det pågår ryktesspridning på sociala medier kring hur stämningsläget är på skolan. Detta har lett till en ökad oro hos flera elever.
Denna oro har hanterats av personalen under dagen.

I de fall skolan har upplevt att brott har begåtts har dessa polisanmälts och hanteras av de rättsvårdande myndigheterna. Detta har gjorts enligt de riktlinjer skolan har att arbeta med.

Från skolans sida har det vidtagits en rad åtgärder.

Skolan har utarbetat en plan för hur konflikten ska hanteras. Flera av barn- och ungdomsförvaltningens centrala resurser har ställts till skolans förfogande. Det pågår enskilda samtal med vårdnadshavare och elever. Vi har ökat vuxennärvaron i och runt skolan för att skapa trygghet. Skolan fokus ligger på att skapa studiero och trygghet för eleverna.

Personalen på skolan kommer att avvisa alla obehöriga från skolan och respekteras detta inte görs polisanmälan.

Vi informerar fortlöpande samtliga vårdnadshavare via vårt kommunikationsverktyg Unikum.

— Jag har det största förtroende för ledningen för skolan och hur konflikter mellan elever hanteras. Det är viktigt att vi alltid har en nära samverkan mellan skola och vårdnadshavare. Vi löser konflikter genom respektfull dialog och inte via sociala medier. Det är av yttersta vikt att påpeka att alla barn har rätt till utbildning på lika villkor, säger Pauline Broholm, förvaltningschef på barn- och ungdomsförvaltningen.

— Vi arbetar för att skapa en god studiemiljö för alla barn på våra skolor i Halmstads kommun. Ryktesspridning och rena lögner på sociala medier bidrar inte till detta. Det är tråkigt att man försöker göra politiska poänger på konflikter mellan elever. Skolledningen har mitt fulla stöd för det arbete de utför och att tjänstepersoner utsätt för trakasserier då de sköter sitt jobb är inte acceptabelt, säger Lovisa Aldrin som är ordförande i barn- och ungdomsnämnden (L).