Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ny plan för drogfri skolmiljö på gymnasieskolorna

Halmstads kommunala gymnasieskolor vill erbjuda alla elever bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå bästa studieresultat och erbjuda en trygg, säker och drogfri arbetsmiljö. Därför har utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antagit en plan för drogfri skolmiljö.

Skolan ska vara en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser då det gäller användandet av droger. Skolan ska vara drogfri.

Gymnasieskolor arbetar aktivt för en drogfri skoltid och skolmiljö. Skolorna arbetar förebyggande men kan även ingripa och agera om droger förekommer i skolmiljön och bland elever och personal.

Syftet med en gemensam plan och gemensamma rutiner är bland annat att förebygga användning av droger, förebygga ohälsa, att tidigt upptäcka och agera vid misstanke om droganvändning och framförallt skapa en trygg och säker arbetsmiljö för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för studier.

Regler och förebyggande insatser

Under skoltid är det inte tillåtet att:

  • Röka (tobak, e-cigarett eller vattenpipa) samt avrådan att nyttja rökfria tobaksvaror som snus.
  • Vara påverkad av alkohol, droger eller andra preparat som tas i berusningssyfte.
  • Att inneha, överlåta, förmedla och sälja något av det nämnda.

De förebyggande insatserna handlar om att skolan tidigt ska upptäcka, uppmärksamma och agera vid oro och misstanke om användning och/eller spridning av droger.

Insatserna är byggda på en kombination av regler, konsekvenser samt omtanke och stöd för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar. De förebyggande insatserna innehåller bland annat samtal och informationsinsatser samt slumpmässiga och frivilliga drogtester.

Om skolan misstänker narkotikamissbruk, drog- eller alkoholrelaterade aktiviteter hos en elev finns det en beslutad rutin eller arbetsgång.