Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Nya pengar till skolor och fortsatt diskussion om tillfällig skolgång i annat land

Barn- och ungdomsnämnden beslutade att anslå nya pengar till skolor och hade en fortsatt diskussion om tillfällig skolgång i annat land vid sitt sammanträde den 30 september.

Nya pengar till skolor

Den senaste ekonomiprognosen för barn och ungdomsnämnden visar att nämnden går mot ett överskott. En rad skolor får därför kompensation för fördyrade omkostnader på grund av om- och tillbyggnader samt för minskade statsbidrag.

Nämnden beslutade att fördela ut drygt 3 miljoner kronor.

Fortsatt diskussion om tillfällig skolgång i annat land

Vårdnadshavare som ansökt om att deras barn under en period ska få gå i skola i Spanien får avslag på sin ansökan. Barn- och ungdomsförvaltningen anser att kraven för beviljande inte uppfylls.

Föräldrarna ska under period vistas i Spanien under en föräldraledighet och vill att barnen då ska få sin utbildning via Svenska skolan på orten. Planen är enligt föräldrarna att i sinom tid flytta till Spanien. Nämnden konstaterar att skolan är en godkänd svensk utlandsskola och följer den svenska läroplanen.

För att elever ska kunna fullgöra skolplikten på annat sätt än genom ordinarie skolgång, exempelvis utomlands, måste tre villkor uppfyllas enligt skollagen:

  • Den verksamhet som erbjuds barnet framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som eleven får vid sin nuvarande skola.
  • Behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses.
  • Det finns synnerliga skäl.

I det här fallet anses barn- och ungdomsnämndens majoritet att villkoren inte uppfylls då det gäller villkoret synnerliga skäl. Dessutom anser nämnden att det inte handlar om en varaktig vistelse.

Nämnden beslutade efter votering att avslå ansökan med siffrorna 10-3. Liberalerna och moderaterna och socialdemokraterna vill inte medge studierna utomlands. Centern, sverigedemokraterna och vänsterpartiet ställde sig bakom ansökan.

Ytterligare en ansökan hanterades av nämnden och gällde en elev vars vårdnadshavare eventuellt planerar att flytta utomlands. För att kunna var flexibla vill vårdnadshavarna att eleven ska få sin undervisning via en skola som bedriver undervisning för utlandssvenskar, Sofia Distans. Eleven har varit inskriven på denna skola under en period men har sin undervisning vid en grundskola i Halmstad.

Barn- och ungdomsnämnden menar att det inte finns synnerliga skäl för att eleven ska få sin undervisning via skolan för utlandssvenskar. Nämnden konstaterar samtidigt att det är vårdnadshavarens intresse och inte elevens intresse som tillgodoses.

Vänsterpartiet ville dock medge elevens möjlighet att studera via Sofia Distans.