Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Lyckad samverkan med råd och stöd i skolmatsalar

När Folkhälsomyndigheten beslutade om nya föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på bland annat skolmatsalar. Beslutade sig bygg- och miljöförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen samt servicekontoret att samverka kring hur det bäst kan fungera på skolor med de nya föreskrifterna.

Gruppen beslutade besöka kommunens fem skolområden, där sammanlagt nio skolor fick besök. Man bestämde att det är en god idé att ha åka ut och besöka tillsammans. För att diskutera lösningar och eventuella problem på plats.

- Det har varit positivt att kunna göra dessa besök tillsammans, att arbeta gränsöverskridande mellan förvaltningarna. För att kunna skapa samsyn i detta gemensamma arbete och att bidra till att minska smittspridningen i samhället, säger arbetsmiljökonsult Anders Börjesson.

Vuxennärvaro

Under besöken utgick gruppen från en checklista med identifierade viktiga områden: handhygien, håll avstånd, vuxennärvaro, städrutiner samt rutin kring måltider.
Hur såg det i skolmatsalarna, efterlevs föreskrifterna?
- En del skolmatsalar har gjort mycket för att följa föreskrifterna, medans en del behöver åtgärda, säger miljö- och hälsoinspektör Susanne Carlsson.

Ambassadörsgrupp som stöttar

Arbetet har mynnat ut i lärdomar. Om det är möjligt, behåll klassgrupperingar under skoltid, likväl i matsalen. Men lika viktigt är det att inte glömma att alla har ansvar, speciellt som vuxen att förgå som gott exempel.
- Vi tar även med oss att vår personal är nyckelpersoner för att kunna få ett bra resultat utifrån gällande föreskrifter. Med möjligheten att starta upp en ambassadörsgrupp som kan stötta varandra, då det finns engagemang ute i skolorna som behövs tas till vara på, säger samordnare Antonia Berndtsson.

Uppföljning med oanmälda inspektioner kommer att ske till hösten.