Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Inga detaljbeslut om utbildnings- arbetsmarknadsnämndens besparingar

Vid måndagens sammanträde med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden diskuterades förslaget till effektiviseringar och kostnadsreduceringar inom förvaltningens verksamhetsområde.

Nämnden bestämde sig för att inte anta det detaljerade tjänstemannaförslaget utan majoriteten ställde sig bakom inriktningen kring effektiviseringar och kostnadsreduktion.

Socialdemokraterna ville inte besluta om besparingarna alls utan ville invänta kommunfullmäktiges beslut om budget. Socialdemokraterna betonade att man inte ställde sig bakom en avveckling stadsbondgården.

Med siffrorna 7-6 ställde sig nämnden bakom inriktningen om besparingarna.

Socialdemokraterna och sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Bakgrunden är att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, UAN, har fått ett besparingskrav på 16,7 miljoner kronor inför höstens budgetbeslut i fullmäktige. I tjänstemannaförslaget fanns det ett antal förslag till minskade kostnader för förvaltningen.

Bland annat följande föreslag med:

Minskning med 10 tjänster under 2019 på gymnasieskolorna. De vuxenutbildningar som inte är lagstadgade, yrkesvux och teoretiskt gymnasium, föreslås bli mindre omfattande. En avveckling av Stadsbondgården Olofstorp om ingen annan tar över verksamheten. Den dagliga verksamheten i Åled, som bedrivs med djurhållning ersätts med grön växtodling.

- Vi vill inte gå in på detaljer i besparingarna. Vi har besparingskrav att förhålla oss till men vill inte detaljstyra, säger Håkan Björklund, (C) som är ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

-Vi menar att man borde invänta beslutet från kommunfullmäktige då det gäller budgeten. Vi vill dock vara tydliga med att vi inte vill ha en avveckling av Stadsbondgården, säger Michael Svensson (S) vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Nämnden vill direktupphandla vuxenutbildning

Den 25 oktober begärde företaget Miroi sig i konkurs. Företaget var upphandlat för att ta ansvar för utbildning i svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning samt gymnasial teoretisk utbildning från årsskiftet 2018-2019.

Nämnden beslutade att häva avtalet med Miroi. Nämnden beslutade vidare att direktupphandla den vuxenutbildning inom svenska för invandrare, när- och flexstudier (dag och kväll) då det gäller grundläggande vuxenutbildning samt gymnasial teoretisk utbildning. Direktupphandlingen gäller 2019.