Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Halmstads ungdomar är nöjda med livet

Halmstads ungdomar är ganska eller mycket nöjda med livet i sin helhet. Samtidigt har andelen elever på gymnasiet som upplevt mobbning, utfrysning och trakasserier ökat. Detta är några av resultaten från kommunens senaste ungdomsundersökning, LUPP.PDF

LUPP, som står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkät framtagen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). MUCF är en statlig myndighet som bland annat har till uppgift att ta fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Det är fjärde gången Lupp:en genomförs i Halmstads kommun och besvarades i år av 1792 elever i årskurs 8 på grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet.

Nöjda med livet och skolan

Den positiva trenden från föregående undersökning, att man är ganska eller mycket nöjd med livet som helhet, håller i sig. Det är även en stor andel som är nöjda med skolan. I årskurs 8 har 83 procent svarat att de är ganska eller mycket nöjda med skolan. Detta är över genomsnittet för alla deltagande kommuner som genomför undersökningen. Ungdomarna är även nöjda med undervisningen i skolan. Däremot anser nästan 28 procent av ungdomarna som fyllt i att de har en sjukdom eller nedsatt funktion, att undervisningen ”inte alls är bra” eller ”mindre bra”.

­- Undersökningen ger en bra ögonblicksbild av hur våra ungdomar mår. Samtidigt behöver man sätta informationen i en kontext och göra djupdykningar i resultatet för att kunna få fram säkrare slutsatser, säger Karin Jonegård, projektledare för Lupp 2018.

Mobbning, utfrysning och trakasserier

Andelen elever på gymnasiet som uppger att de under det senaste halvåret blivit utsatt för mobbning, utfrysning eller trakasserier har ökat sedan undersökningen 2015, från 16 till 23 procent. Tjejer, ungdomar med annan könstillhörighet och ungdomar med en funktionsnedsättning har i större grad svarat att de känt sig utsatta. Av de ungdomar som angett de är homosexuella så har alla i årskurs 8 svara att de blivit utsatta för mobbning, utfrysning och trakasserier det senaste halvåret.