Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Halmstads kommunala gymnasieskola inför delvis fjärr- och distansundervisning

Halmstads kommun har fattat beslut om att från och med måndag den 23 november införa delvis fjärr- och distansundervisning i Halmstads kommunala gymnasieskola för att minska trängseln i skolornas lokaler. Det med anledning av regeringens beslut om att utöka möjligheterna till fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolor.

– Det här är en förstärkning av de åtgärder vi redan infört och som fortfarande gäller i samma utsträckning. Genom att kombinera närundervisning med fjärr- och distansundervisning säkerställer vi elevernas rätt till utbildning. Samtidigt får de elever och lärare som är på plats i skolan större utrymme och möjlighet att hålla avstånd till varandra, säger Ewa Kristensson, förvaltningschef på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Kattegattgymnasiet

  • Varje årskurs har fjärr- och distansundervisning var tredje vecka.
  • Introduktionsprogrammen samt yrkesämnen på yrkesprogrammen kommer ha närundervisning, det vill säga undervisning i skolans lokaler.
  • Arbetsplatsförlagd utbildning, APL, som pågår fortsätter som vanligt.

Sannarpsgymnasiet

  • Varje årskurs har fjärr- och distansundervisning var tredje vecka.
  • Introduktionsprogrammen samt gymnasiesärskolan kommer ha närundervisning, det vill säga undervisning i skolans lokaler.
  • Arbetsplatsförlagd utbildning, APL, som pågår fortsätter som vanligt.

Sturegymnasiet

  • De högskoleförberedande programmen kommer delvis bedrivas på distans vissa dagar i veckan.
  • Yrkesprogrammen kommer företrädesvis fortsätta med närundervisning med mindre inslag av distansundervisning.
  • Introduktionsprogrammen samt gymnasiesärskolan kommer ha närundervisning, det vill säga undervisning i skolans lokaler.

Ovanstående beslut gäller fram till julledigheten och nytt beslut fattas inför vårterminen beroende på händelseutvecklingen kopplat till pandemin. Beslutet är fattat i samråd med skyddsombud och elevskyddsombud på respektive skola.