Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Gymnasieskolor och vuxenutbildning i Halmstad går över till distansutbildning

Efter regeringens rekommendation om att bedriva all gymnasie- och vuxenutbildning på distans så fattade ordförande för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden på tisdagen beslut om distansundervisning även i Halmstads kommun från och med onsdag.

- Jag känner mig trygg med att organisationen kan hantera en omställning av undervisningen och att våra elever även fortsatt kommer att få en bra undervisning i den här situationen, säger Christofer Lundholm (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Eleverna i Halmstad kommer att få undervisning på distans. Alla gymnasieelever har digitala verktyg och kommer att ha tillgång till sina lärare för undervisning och stöd. Eleverna kommer i stort att följa sitt schema.

Lärplattformer, Teams, videokonferens, mejl och telefon kommer att vara några verktyg som används i distansundervisningen. Varje lärare kommer att genomföra sin undervisning enligt den planering som är fastlagd sedan tidigare.

- Detta är en åtgärd som ingen av oss varit med om tidigare. Men vi har kreativa och engagerade lärare och elever som tillsammans kommer att lösa undervisningen under den här perioden, säger Ewa Kristensson, förvaltningschef på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Även särskoleelever som är integrerade i de nationella särskoleprogrammen kommer att undervisas på distans. Tills vidare är dock individuella programmet på gymnasiesärskolan, och lärvux inom vuxenutbildningen undantagna från distansundervisning. Det beror på att tillsynen för dessa elever dagtid behöver säkerställas när de inte kan vara i skolan.

Sammanlagt berör beslutet cirka 3400 gymnasieelever och runt 2200 inom vuxenutbildningen. Undervisningen bedrivs på distans tills nytt beslut fattas. Händelseutvecklingen går snabbt och Halmstads kommun följer nationella rekommendationer.

- Det nya arbetssättet måste få utvecklas efterhand. Vi tar det steg för steg och det vi lärt oss hittills är att beslut måste omprövas i takt med utvecklingen i Sverige, säger Ewa Kristensson.