Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Förslag på höjda avgifter för kulturskolan

Avgifterna för Halmstads kulturskola kan höjas från höstterminen 2020. Barn och ungdomsnämnden beslutade i dag att föreslå att kommunfullmäktige fastställer nya terminsavgifter för kulturskolans verksamheter.

Senast kommunfullmäktige beslutade om avgifter för Halmstads kulturskola var 2008. Sedan dess har avgifterna legat stilla. Förslaget om nya avgifter för kulturskolan är en konsekvens av en minskad budgetram med 1,2 miljoner för verksamheten under 2020 och 2021.

Barn- och ungdomsförvaltningen har gjort en jämförelse på regional och nationell nivå av avgifter för kulturskolor. Utredningen visar att Halmstads avgifter för kulturskolans olika kurser ligger ungefär på genomsnittet vid en jämförelse med andra kommuner

Enligt snittet

Den nuvarande avgiften för en ämneskurs vid Halmstads kulturskola är i dag 600 kronor per termin. Vid dagens sammanträde föreslog barn- och ungdomsnämnden en höjning med 150 kronor per termin och ämneskurs.

Förslag på nya avgifter

Om kommunfullmäktige fastställer de nya avgifterna för kulturskolan, enligt barn- och ungdomsnämndens förslag, blir de enligt följande:

  • Ämneskurs 750 kronor per termin
  • Kör/ensemble 450 kronor per termin
  • Småbarnsrytmik 650 kronor per termin
  • Hyr av instrument (blås och stråk) 375 kronor per termin, oförändrat
  • Materialkostnad bild och form, 75 kronor per termin, oförändrat

Förslaget innebär även en årlig indexuppräkning av avgifterna med kommunalt prisindex.

Möjlighet till avgiftsbefrielse kvar

Möjligheten för familjer med svåra ekonomiska förhållanden att få avgiftsbefrielse finns kvar. Syskonrabatten, som innebär gratis undervisning för tredje barnet om en familj redan har två barn inskrivna på kulturskolan, tas däremot bort.

Nämnden var inte enig. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkade på avslag av förslaget till förändringar av kulturskolans avgifter och reserverade sig mot beslutet.