Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Förberedelser inför skolstart

Inför terminsstarten pågår ett arbete kring hur undervisningen på gymnasiet och vuxenutbildningen kan starta och bedrivas utifrån aktuellt läge och rådande omständigheter. Det innebär att man i verksamheterna ser över och skapar åtgärder för att fortsätta minska smittspridningen.

- Vi kommer att ha olika uppstartsdagar på skolorna där ettorna kommer att få en egen dag där de välkomnas på sin gymnasieskola. Vidare ser vi över hur vi kan bedriva vår undervisning på ett så säkert sätt som möjligt, säger Ewa Kristensson förvaltningschef på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Vår målsättning är att kunna bedriva undervisning på plats och få tillbaka våra elever och lärare till skolorna.

För att minimera smittspridningen kommer en rad åtgärder att införas på skolorna. Förutom att eleverna startar på olika dagar och större sammankomster behöver undvikas kommer det att sättas upp skyddande plexiglas vid receptioner, caféer och bibliotek och man kommer även ser över möblering. Rutiner kopplat till städning, lunchservering och ombyte vid idrottslektioner kommer även att ses över

Fortsatt verksamhet i grundskolan

Undervisningen i grundskolan har under våren varit öppen som vanligt då regeringen och Folkhälsomyndigheten gjort bedömningen av att stänga förskolor och skolor inte är en åtgärd för att minska smittspridningen i samhället.

- Det har varit en utmanande vår, för barn, vårdnadshavare och personal men vi är stolta över att vi har kunnat hålla våra verksamheter öppna, säger Leif Ljungberg, tillförordnande förvaltningschef på barn- och ungdomsförvaltningen. Vi känner att vi står väl rustade inför höstterminen och vi kommer att fortsätta med de rutiner vi införde under våren

Personligt ansvar

Samtidigt som det genomför praktiska åtgärder för att minska smittspridningen är det personliga ansvaret fortfarande viktigt. Alla friska elever är välkomna till skolan men vid minsta symptom ska man stanna hemma.

- Även om vi inte ser en ökad smittspridning i våra verksamheter är det viktigt att fortsätta följa rekommendationerna, säger Leif Ljungberg.

Undvik kollektivtrafik om möjligt

För att minska smittspridningen av coronaviruset ber vi elever och personal att i största möjliga mån att undvika kollektivtrafik för att ta sig till skolan. Om möjligt så vänligen använd andra färdmedel som till exempel cykel