Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Finns förbättringar att göra inom vuxenutbildningen

Utbildnings- arbetsmarknadsnämnden hanterade på sammanträdet den 30 mars, en granskningsrapport som gjort en genomlysning av verksamheten kring vuxenutbildningen. Där finns ett antal förslag till förbättringsåtgärder som nu ska arbetas vidare med.

Bakgrund

I februari 2019 beställde utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden en genomlysning av Vuxenutbildningen i Halmstads kommun. Beställningen av genomlysningen gjordes med anledning främst utifrån det ekonomiska utfallet, men även viss organisatorisk oklarhet.

Revisionsföretaget PwC fick i uppdrag att göra genomlysningen och den skulle fokusera på de ekonomiska och organisatoriska strukturerna och förutsättningarna för vuxenutbildningen. I granskningen har PwC bland annat studerat ekonomirapporter och bokslut. De har också intervjuat ett flertal tjänstepersoner, bland annat förvaltningschef, rektorer, ekonomer, lärare med flera.

Resultat

Rapporten av genomlysningen visar på utvecklingsområden på flera nivåer. En viktig del som lyfts fram är problem med den interna kulturen och ett misslyckande av införandet av den nuvarande organisationen. Olika tjänstepersoner i ledningsfunktion säger olika saker angående organiseringen och rapporten lyfter fram att detta bör ändras för att kulturen ska kunna förändras.

Några av åtgärderna som bör prioriteras enligt rapporten är att utveckla budgetarbetet och se över ersättningsprinciper samt arbeta med den interna kulturen och införandet av förändringar inom organisationen.

Uppdrag

Nämnden har gett i uppdrag till utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen att avveckla den nuvarande beställar- och utförarmodellen inom vuxenutbildningen. Förvaltningen ska också genomföra en omorganisering av vuxenutbildningen i Halmstad med fokus på en budget i balans och ökad kvalitet inom utbildningen.

En tidplan för förändringsarbetet kommer att sättas framöver.