Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Elevkoordinatorer ska frigöra tid för lärare
att undervisa

Skolan står inför stora kompetensutmaningar. Det finns för få lärare på arbetsmarknaden. Mot bakgrund av den stora lärarbristen testar Halmstads kommun därför att införa en ny profession, elevkoordinator.

Det huvudsakliga syftet med elevkoordinatorerna är att frigöra lärarna från vissa arbetsuppgifter så att lärarna kan fokusera på sitt kärnuppdrag, att undervisa. Elevkoordinatorerna kommer att vara ett stöd i lärares mentorsuppdrag och samtidigt arbeta med att stärka elevernas studiemotivation, lärande, utveckling och hälsa.

– Vi står inför stora kompetensutmaningar vilket gör att vi måste tänka nytt och annorlunda kring våra rekryteringar, hur vi använder vår kompetens och organiserar vår verksamhet. Vår förhoppning är att den nya professionen ska leda till att ännu fler elever kan undervisas av behöriga lärare. Vi tror också att satsningen kan bidra till att skapa bättre förutsättningar för både medarbetare och elever, säger Alexandra Almén, HR-chef på barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstads kommun.

Införandet av elevkoordinatorer är ett projekt som sträcker sig till juni 2020, med förhoppning om en förlängning och utökning. Först ut att testa den nya professionen är Brunnsåkersskolan.