Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Beslut om effektiviseringar i barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden i Halmstads kommun fattade i dag beslut om effektiviseringar i storleksordningen 30 miljoner kronor för nästa år. Förskola, administration och Kärnhuset är några av verksamheterna som berörs av beslutet.

I planeringsdirektiv med budget som beslutades av kommunfullmäktige i juni fastställdes budgeten för barn- och ungdomsnämnden till 2,2 miljarder kronor nästa år, vilket är en ökning med 88 miljoner kronor jämfört med 2019. Kostnadsökningarna för nämndens verksamhet är dock högre än ramförstärkningen. Främst beror det på ökade personalkostnader för ökade vistelsetider inom förskola, höjda priser för måltider och ökade lokalbidrag för fristående förskolor och skolor.

30 miljoner kronor

För att få en budget i balans måste barn- och ungdomsnämnden genomföra effektiviseringar motsvarande 30 miljoner kronor. Vid dagens sammanträde hade nämnden hade att ta ställning till tre olika förslag; Alliansens, socialdemokraternas och Vänsterpartiets. Efter två voteringar, där först Vänsterpartiets förslag ställdes mot Socialdemokraternas vinnande förslag, ställdes därefter Socialdemokraternas förslag mot Alliansens förslag. Vid omröstningen beslutade nämnden om Alliansens förslag på effektiviseringar och neddragningar enligt följande:

 • Förskolor: 6,9 miljoner kronor
 • Forsknings- och utvecklingsavdelningen (Kärnhuset): 2,5 miljoner kronor
 • Modersmålsundervisning (Kärnhuset): 1 miljon kronor
 • Avveckling av lokaler (främst paviljonger): 3,2 miljoner kronor
 • Administration 3 miljoner kronor
 • Resursenheter: 2,5 miljoner kronor
 • Måltidskostnader: 2 miljoner kronor
 • Fritidshem: 1,9 miljoner kronor
 • HR: 1,2 miljoner kronor
 • Kulturskolan: 1,2 miljoner kronor
 • Komtek: 1 miljon kronor
 • Övrig personal 1 miljon kronor
 • Utbyte av arbetskläder till förskola/fritidshem: 1 miljon kronor
 • Skolskjuts: 800 000 kronor
 • Svenska som andraspråk: 800 000 kronor

Godkänd ansökan för skolgång utomlands

Barn- och ungdomsnämnden beslutade i dag att medge skolplikt på annat sätt i ett ärende där vårdnadshavarna ansökt om att barnen under en period ska gå i skola utomlands.

Familjen planerar att tillbringa tre månader i Spanien och har ansökt om att de båda barnen, som går i årskurs 1 respektive årskurs 3, ska fullgöra skolplikten genom att gå i Svenska skolan i Teneriffa. Enligt ansökan är skälet till vistelsen att familjen vill prova att bo en längre tid i Spanien då avsikten är att bosätta sig i landet.

Tre villkor som ska uppfyllas

För att elever ska kunna fullgöra skolplikten på annat sätt än genom ordinarie skolgång, exempelvis på en skola utomlands, måste tre villkor vara uppfyllda enligt skollagen:

 • den verksamhet som erbjuds barnet framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som eleven får vid sin nuvarande skola.
 • behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses.
 • det finns synnerliga skäl.

Vid dagens beslut konstaterar nämnden att Svenska skolan i Teneriffa är godkänd av Skolverket och är ett fullgott alternativ till hemskolan i Halmstad, likaså är behovet av insyn i verksamheten tillgodosett.

– Nämnden anser att också tredje punkten är uppfyllt i det här specifika fallet. Familjens plan är att bosätta sig permanent i Spanien och då kan tre månaders prövotid i landet anses som synnerliga skäl för att medge ansökan om skolplikt på annat sätt, säger Lovisa Aldrin (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.