Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Synpunkter och klagomål på förskola och skola

Det är viktigt att du som invånare i kommunen har möjlighet att framföra synpunkter och klagomål på det som du inte tycker är bra eller bör förbättras.

Framför ett klagomål eller en synpunkt

Framför dina synpunkter eller klagomål till kommunen via ett formulär. Vill du inte använda formuläret kan du ringa Halmstad direkt på 035-13 70 00 eller mejla till direkt@halmstad.se.

Framföra klagomål direkt med den det berör

För att utveckla och förbättra verksamheterna är det angeläget att klagomål kommuniceras med den det berör. Till exempel genom samtal mellan berörda i nära anslutning till den händelse som lett till klagomål. Klagomål från barn, elever, studerande, vårdnadshavare eller annan intressent lämnas därför till närmast berörd lärare, förskollärare, barnskötare eller annan berörd personal.

Den person som tar emot synpunkterna har ett ansvar att hantera dessa och se till att den som framfört synpunkterna får en återkoppling.

Lagar som styr klagomålshantering

Lagarna som styr klagomålshantering finns i skollagen: