Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Konferens om skolnärvaro 5-6 oktober 2020

Konferensen "Alla barn och unga i skolan" är en nationell och regional semidigital-konferens om skolnärvaro som hålls i Halmstad den 5 - 6 oktober 2020.

Regeringen har förbjudit att hålla sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 deltagare. Därför kommer konferensen att delvis att genomföras digitalt och endast enstaka deltagare kommer att kunna delta på plats. Övriga deltagare kommer kunna vara med på konferensen digitalt.

Deltagare som deltar digitalt kommer att kunna följa hela konferensen i realtid. Stora att delar av konferensen kommer att spelas in och vara tillgänglig att ta del av i efterhand. 

Konferensen är kostnadsfri för deltagare från arrangerande aktörer. 

Hur främjar vi skolnärvaro samt förebygger och åtgärdar skolfrånvaro?

Det är frågor som den här konferensen kretsar kring. Fokus är aktuell forskning, metoder och förhållningssätt kring skolfrånvaro och att främja skolnärvaro. Du får ta del av praktiska exempel från skola och organisationer, möjligheter att nätverka, utbyta erfarenheter och få goda samtal.

Konferensen kommer att kretsa kring tre teman; Att främja skolnärvaro och förebygga samt åtgärda skolfrånvaro. För forskare kommer det även att finnas ett separat forskarspår.

 • Medverkande på konferensen


  Keynote speech:
  • Elevhälsa för alla – för ökad måluppfyllelse
   Johan Hallberg – är rektor för Malmaskolan sedan 15år. Malmaskolan är en av tre i EU som utvalts för att fungera som best practise. Malmaskolan uppnår goda resultat i arbetet med elevhälsa och stöd till elever som riskerar att inte få godkända betyg. De senaste nio åren har eleverna varit behöriga till gymnasiet, med ett års undantag - en följd av ett strukturerat arbete kring elever, lärare och elevhälsopersonal.

  • Psykologin bakom skolfrånvaro
   Johan Waara - Sverigehälsan, leg psykolog, forskare Uppsala Universitet

  • Närvaroarbete 2.0 – vad visar den senaste forskning på skolnärvaro och vad behövs för ett effektivt arbete?
   Malin Gren Landell med. dr, psykolog, psykoterapeut, forskare, författare, grundare INSA (International Network for School Attendance)

  PaneldiskussionI paneldiskussionen kommer bland andra nedan personer att ingå:
  Gerd Almquist – Tangen Hälso och sjukvårdsstrateg barn och ungas hälsa Region Halland Forskare vid Göteborgs universitet.
  Ulf Petäjä lektor statsvetenskap Högskolan i Halmstad
  Malin Gren Landell, med. dr, psykolog, psykoterapeut, forskare, författare, grundare INSA (International Network for School Attendance)
  Martin Karlberg, forskare, lektor Uppsala Universitet (ped.did.utb.studier, EDU uppdr.)
  Rolf Ekman,  prof.emeritus, Senior forskare and rådgivare, Clinical Neurochemistry Laboratory, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, University. Department of Applied IT Division of Interaction Design, Chalmers tekniska högskola https://neurophys.gu.se/sektioner/psykiatri_och_neurokemi/neurokem/Forskargruppen/rolf-ekmanlänk till annan webbplats
  Almira Thunström, verksamhetsutvecklare och forskare på Psykiatri Affektiva, Sahlgrenska Universitetssjukhuset https://www.sahlgrenskasciencepark.se/nyheter/hon-loser-verkliga-problem-i-en-overklig-varld/länk till annan webbplats

  FöredragshållareUnder de olika seminarievalen kan du se programet och se vilka föreläsningar som kommer att hållas och vilka personer som föreläser.
  Medverkande organisationerMedverkande organisationer som deltar med talare, forskare, seminarie- och samtalsledare etc: Region Halland, Länsstyrelsen i Halland, Hallands kommuner, Samordningsförbundet Halland, Högskolan i Halmstad, Skolverket, SPSM, Skolinspektionen, Sverigehälsan, Magelungen, Attention, Repulse med flera.

 • Seminarieval


  Måndag klockan 13.45 - 15.00 A1.
  Problematisk skolfrånvaro - om elevers sårbarheter och svårigheter att komma till skolan
  Praktiska verktyg för att skapa en fungerande skoldag
  Jeanette Johansson Ånmark, kvalitetsutvecklare Sverigehälsan
  A2.
  Be right back- individanpassade aktiviteter som ersättning för ordinarie skolverksamhet
  Varbergs kommuns uppsökande verksamhet med fyra olika yrkesroller för att möjliggöra ökad skolnärvaro.
  Karin Jensen (Pedagog med Skolhund), Marie Holmlund (Arbetsterapeut), Charlotte Johansson (Specialpedagog), Ann-Helén Matiasson (Bildlärare)
  A3.
  Särskilt begåvade barn och frånvaro (Digitalt seminarium)
  Sofie Lökholm , kvalitetsstrateg Falkenbergs kommunA4.
  Välmående ger resultat
  Sturegymnasiet i Halmstad - IM AST (introduktionsprogrammet)
  Arbete med gymnasieelever som har en diagnos inom autismspektrum https://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/utbildning-och-kompetens/forskola-grundskola-och-gymnasium/valmaende-ger-resultat/
  A5.
  Samsynka mera – Förskolan och skolan som nav för samverkan med socialtjänst och vård
  För främjande av god barn- och elevhälsa.
  Caroline Zackariasson med team.
  A6.
  Forskarspår (OBS! Endast för forskare)
  Speeddating– presentera kort ditt forskningsområde kring skolnärvaro/frånvaro, ta emot och besvara frågor. En grund för fortsatt nätverkande under och efter konferensen.

  Måndag klockan 15.30 - 16.45 B1.
  Trygga och inkluderande miljöer för barn med NPF (Digitalt seminarium)
  - Hur tar man som skola de första stegen för att NPF-säkra sin verksamhet
  Malin Khoso är leg. psykolog & leg psykoterapeut på Magelungen.
  B2.
  Främja skolnärvaro och förebygga avhopp – utifrån studie- och yrkesvägledning
  - En tidig och tydlig vägledning som motiverar till studier och resulterar i större möjlighet att fullfölja studier.
  Mikaela Zelmerlööw undervisningsråd studie- och yrkesvägledning Skolverket.
  B3.
  Börja Prata
  Laholms kommun, socialtjänst och skola i samarbete med Högskolan i Halmstad,
  Ola Brandt, Petra Filipsson, Karin Tideman, Ingrid Gustavsson, Mikael Ahlborg .
  B4.
  Tio goda vanor – för att bryta frånvaro och främja närvaro i förskola, grundskola och gymnasium
  Ulrika Ahlqvist, Linda Bellvik
  B5.
  Hur skolan kan arbeta för att främja närvaro och åtgärda frånvaro
  Martin Karlberg, f orskare och universitetslektor Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Uppsala Universitet.B6.
  När summan av delarna blir större än helheten – att framgångsrikt arbeta med unga vuxna för återgång till studier eller övergång till arbete
  Ulrika Lindberg , projektledare för Paradigm, Samordningsförbundet i Halland.
  B7.
  Ingen har undrat varför hon inte kommer till skolan
  Anki Sandberg förbundsordförande Attention
  B8.
  Barnfetma och språk/språkutveckling, de osynliga funktionshindren
  Gerd Almquist-Tangen Hälso o sjukvårdsstrateg barn och ungas hälsa Region Halland Forskare vid Göteborgs universitet. https://pediatrics.gu.se/Forskning+och+personal/personal?userId=xalmgeGerd.Almquist-Tangen@regionhalland.se  
  Tisdag klockan 13.30-14.45
  C1.
  Skolplikt – rätten till utbildning
  Vad är de vanligaste bristerna som Skolinspektionen ser i sin tillsyn? Hur gör man rätt?
  Elizabeth Malmstedt, enhetschef Skolinspektionen.
  C2.
  Tillgänglig utbildning som främjar närvaro
  Pia Persson , Verksamhetsansvarig för rättighetsfrågor på Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSMC4.
  Det var ingen som frågade -rePULSE® till hjälp vid skolfrånvaro
  Gunilla Dobrin , grundare rePULSEC6.
  "Arkitekter i skolan" (Digitalt seminarium)
  - Involvering av barn och unga, nationellt och internationellt för främjande av närvaro i goda lärmiljöer.
  Ingrid Svetoft , Arkitekt och Universitetslektor fastighetsvetenskap vid Malmö Universitet.
  C7.
  Forskarspår (endast för forskare) – samverkansforum

 • Anmälan


 • Pris och boende


  Pris Konferensen är kostnadsfri för deltagare från arrangerade aktörerKonferenspris för övriga deltagare är 500 kr per person. Betalningen görs via faktura.Eftersom konferensen är till stora delar digital kommer det endast finnas lunch för deltagarna på plats.Boende Hotellbokning görs av arrangörerna för dem som medverkar enligt överenskommelse. 
 • Program


  Måndag 5 oktober
  08.30 Registrering och kaffe
  09.30 Välkomnande av Pauline Broholm Lindberg, förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen Halmstad09.45 - 11.00 Johan Waara Keynote speaker 1 – ”Psykologin bakom skolfrånvaro”? frågor från deltagare (digitalt)11.15 - 12.30 Johan Hallberg Keynote speaker 2–”Elevhälsa för alla – för ökad måluppfyllelse” frågor från deltagare (digitalt) .
  13:45 - 15.00 Seminariepass 1, samt forskarspår15.30 – 16-45 Seminariepass 2 samt forskarspår
  Tisdag 6 oktober
  09.00 - 10.15 Forskarpanelsamtal – frågor från deltagare (digitalt). Med bland andra Malin Gren Landell, Martin Karlberg, Ulf Petäjä, Rolf Ekman, Almira Thunström, med flera 
  10.45 - 12.15 Malin Gren Landell Keynote speaker 3 - ”Närvaroarbete 2.0 – vad visar den senaste forskning på skolnärvaro och vad behövs för ett effektivt arbete?” Frågor från deltagare (digitalt)13.30 – 14.45 Seminariepass 315.15 -16.15 Avslutning av konferens – vägen framåt

Psykisk ohälsa bland barn och unga ökar -
men tillsammans kan vi göra skillnad!

Flera undersökningar visar att den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat under de sista decennierna.

Som ett uttryck av detta stannar många elever hemma istället för att gå till skolan och gymnasiet. Många elever går ut grundskolan och gymnasiet utan fullständiga betyg och allt fler har ingen närvaro och inga betyg alls. Förutom psykiskt lidande för barn och unga och deras familjer innebär det ett stort samhällsproblem. Stora personella och ekonomiska resurser läggs från skola, vård och socialtjänst under barnets uppväxtår. Vårdnadshavare tar ledigt från sina jobb och när barnen är vuxna väntar för många av dem utanförskap, arbetslöshet, bidragsberoende och fortsatt psykisk ohälsa.

Orsakerna till frånvaron kan vara många men genom kunskap, förståelse och samverkan mellan politik, forskning, skola, vård och socialtjänst kan vi göra skillnad, så att våra barn och unga får en framtid och ett hopp.

Fortsatt arbete efter konferensen

Konferensen spelas in och materialet kommer att delas så att fortsatt arbete i frågan kan göras i nätverk och arbetsgrupper nationellt, regionalt och lokalt.