Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kamerabevakning

Kamerabevakning inomhus på skolor

På några kommunens grundskolor sker kamerabevakning. På dessa finns tydlig information om att det sker.

Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse kopplat till skolans tillsynsansvar, barn- och elevers rätt till trygghet och studiero samt skolans skyldighet att motverka kränkande behandling. Dataskyddsförordningen (art. 6.1.e).

Det inspelade filmmaterialet raderas automatiskt efter 14 dagar och vid utredningsbehov efter att anmälan är upprättad.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, (till exempel polis) förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är barn- och ungdomsnämnden. Du har rätt att få information om de uppgifter vi har om dig. Det kan innebära, begäran om rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Det gör du genom att kontakta Halmstad Direkt på direkt@halmstad.se eller 035-13 70 00, där når du även vårt dataskyddsombud. Datainspektionen är tillsynsmyndighet.

Kameraövervakning utomhus på skolor och andra kommunala fastigheter

På några av kommunens fastigheter sker kamerabevakning utomhus. Det gäller både skolor och andra fastigheter. På dessa finns tydlig information om att det sker.

Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är: Dataskyddsförordningen (art. 6.1.e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Det inspelade filmmaterialet raderas automatiskt efter 30 dagar och vid utredningsbehov efter att anmälan är upprättad.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, (till exempel polis) förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är fastighetsnämnden. Du har rätt att få information om de uppgifter vi har om dig. Det kan innebära, begäran om rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Det gör du genom att kontakta Halmstad Direkt på direkt@halmstad.se eller 035-13 70 00, där når du även vårt dataskyddsombud. Datainspektionen är tillsynsmyndighet.