Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Instruktion för inloggning - Skola24

Skola24 är ett webbaserat program som skolan använder för att registrera elevernas frånvaro. Programmet erbjuder flera olika funktioner och skolan avgör vilka av dem som används.

För att du som vårdnadshavare ska kunna följa upp ditt/dina barns frånvaro behöver du ett konto i Skola24 samt en koppling till ditt/dina barn.

För att ansöka om konto eller koppling använder du denna e-tjänstlänk till annan webbplats, här måste du logga in med e-legitimation.

Du kan också ansöka om ett konto på ditt/dina barns respektive skolor.

Observera att e-tjänsten bara kan användas om eleven är under 18 år. En elev som fyllt 18 år kan ge tillåtelse för vårdnadshavare att följa frånvaron i Skola24.

Efter att du har registrerats för ett konto kan du logga in via inloggningssidan.
Du loggar in på tjänsten med e-legitimation.

Mobil-app för Skola24

Har du ett konto i Skola24 kan du också använda Skola24:s mobil-app, den finns för både för Apple och Android. Till mobil-appen loggar du in med ett användarnamn och lösenord, följ anvisningarna nedan för att skapa dessa.

Steg för steg för mobil-app

  • Börja med att gå till Skola24länk till annan webbplats
  • Välj domänen halmstad-mobil.skola24.se i listan uppe till vänster,
    klicka sedan på "aktivera konto för Skol24 mobil-app".
Inloggning Skola24
  • När du klickat där visar sig sidan nedan.
  • Här skriver du in den e-postadress som registrerats med ditt konto i Skola24. Avsluta med att klicka på "skicka aktiveringskod".
Skicka aktiveringskod
  • Ett mejl skickas nu till den adressen som du angett och i mejlet finns en länk som du ska klicka på.
  • När du klickat på länken i mejlet kommer du till sidan till höger men med din aktiveringskod inskriven.
  • Klicka på "nästa" och följ anvisningarna för att skapa användarnamn och lösenord.
Aktivererar aktiveringskod

OBS!
Du kan bara använda dessa inloggningsuppgifter i Skola24:s mobilapp.

Personuppgiftsbehandling

Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Dina uppgifter kommer att sparas under din skoltid i minst tre år, för rapportering till myndigheter, som CSN, kommer dina frånvarouppgifter att sparas i fem år.

Personuppgiftsansvarig är Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på direkt@halmstad.se. Du når vårt dataskyddsombud via vårt kontaktcenter, Halmstad direkt, på telefon: 035-13 70 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Mer information om hur Halmstads kommun behandlar personuppgifter.länk till annan webbplats