Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Hälsa, Vård och Omsorg

Hälsa, vård och omsorg är programmet för dig som vill jobba med människor och service. Här läser du ämnen som svenska, engelska, samhällskunskap, religion, matematik, idrott och hälsa, estetisk verksamhet samt ämnen inom hälsa och friskvård samt vård och omsorg. Programmet förbereder i första hand för arbete inom vård- och omsorgssektorn så som äldrevården och barnomsorgen.

Verksamheternas betoning på arbete med människor innebär att ett etiskt förhållningssätt och demokratiska värden ska genomsyra utbildningen. Eleverna får också möjlighet att reflektera över och diskutera sociala och kulturella frågor. Utbildningen bidrar till att främja elevernas självförtroende, nyfikenhet, självständighet, samarbetsförmåga och vilja att ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling.

Arbetsplatsförlagt lärande ingår i programmet. Det arbetsplatsförlagda lärandet bidrar till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Utbildningen ger också kunskaper och insikter om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt om hur man kan samverka för att skapa goda och jämlika arbetsförhållanden. Utbildningen ger också kunskaper om arbetsmiljöregler och säkerhetsbestämmelser så att apl genomförs på ett ergonomiskt, hälsosamt och säkert sätt för att förebygga förslitningar och andra arbetsskador.