Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Elevhälsan på Sturegymnasiet

Elevhälsan består av Skolsköterska och skolläkare, Skolkurator och Specialpedagog.

Skolsköterska och skolläkare

Du är välkommen till oss med tankar och funderingar kring hur du mår och känner dig. Vi hjälper dig med frågor kring kropp, mat, vikt, sömn, stress, motion, tobak, alkohol, droger, sex, ”deppighet”, panikattacker m.m. Vi har tystnadsplikt. Som elev hos oss kommer du att erbjudas hälsosamtal då vi pratar om hur du lever och mår.

Om det behövs kan vi hänvisa dig vidare till t.ex. till skolläkare Annika Jideståhl Persson, ungdomsmottagning, vårdcentral.

Förutom att prata med någon av oss kan du ta hjälp av webbsidan Ung Livsstil.länk till annan webbplats Där hittar du fakta med tänkvärda och användbara råd.

Välkommen till oss! Anna, Haidi & Anita

Anna Heimler
Skolsköterska - ES och GL
0733-03 86 42
anna.heimler@halmstad.se

Haidi Daneshmir
Skolsköterska - IM, HA och HT
0725-161486
haidi.daneshmir@halmstad.se

Anita Wickbom
Skolsköterska för gymnasiesärskolan, RL, SA och medicinskt ledningsansvarig
0709-285173
anita.wickbom@halmstad.se

Annika Jideståhl Persson
Skolläkare (tidsbeställning hos skolsköterskan)

Skolkurator

Vi erbjuder stöd till dig i psykosociala frågor genom samtal. Kontakten med oss är frivillig. Vårt uppdrag är att medverka i att du som elev får en så givande studietid som möjligt, kunskapsmässigt, socialt och emotionellt.

Samtalen kan exempelvis handla om: kamratrelationer, frånvaroproblematik, stress, relationer i hemmet, nedstämdhet, ängslan/oro, låg självkänsla, koncentrationssvårigheter, med mera.

I vissa situationer kan andras hjälp behövas. Vi vet vem/vilka man kan vända sig till och vi kan förmedla en kontakt. Vi har tystnadsplikt.

Välkommen att höra av dig! Pauline, Caroline och Monica

Pauline Damouni
Kurator med ansvar för RL, HT, HA, SA samt GL
035-13 89 60, 0761 45 89 60
pauline.damouni@halmstad.se

Caroline Thor
Kurator med ansvar för ES, IM (Klara)
070-2495449
caroline.thor@halmstad.se

Monica Axelsson
Kurator för Gymnasiesärskolan och språkintroduktion
072-573 50 56
monica.axelsson@halmstad.se

Specialpedagog

Målet för vårt arbete är att alla elever skall lyckas så bra som möjligt utifrån sina förutsättningar. Vi arbetar främst ute i klasserna med extra stöd. En av skolans huvuduppgifter är att anpassa undervisningen så att varje elev får möjlighet att lära på det sätt som passar eleven bäst. Om en elev inte når målen, eller riskerar att inte nå målen, ska eleven få stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller särskilt stöd.

Vi arbetar bland annat med:

 • Stöd till elever och personal.
 • Stöd i det pedagogiska arbetet där val av arbetsformer och arbetssätt i skolan anpassas efter elevens möjligheter och behov.
 • Tränar studieteknik.
 • Provar ut kompensatoriska hjälpmedel tillsammans med eleven.
 • Stöd i att förstå, skriva och bearbeta texter.
 • Pedagogiska kartläggningar av exempelvis elevens läs- och skrivförmåga.
 • Samarbetar med biblioteket där eleven kan erbjudas tillgång till inlästa läromedel (Inläsningstjänst) och talböcker (Legimus).
 • Samverkar med externa aktörer som arbetar med ungdomar.
 • Ansvarar för övergångar mellan grundskola – gymnasiet.

  Du är varmt välkommen att kontakta oss:

  Morgan Bengtsson
  Specialpedagog för ES bild och formgivning, ES Film och TV produktion, ES Foto, ES Musik, HA och HT
  072-2398430
  morgan.bengtsson@halmstad.se

  Gullbritt Bengtsson
  Speciallärare för GL tillsammans med Sofie. Arbetar med pedagogiskt stöd på hela skolan.
  035-13 74 70
  gullbritt.lindbengtsson@halmstad.se