Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Elevhälsan på Sturegymnasiet

Elevhälsan består av Skolsköterska och skolläkare, Skolkurator, Specialpedagog, Speciallärare.

Skolsköterska och skolläkare

Du är välkommen till oss med tankar och funderingar kring hur du mår och känner dig. Vi hjälper dig med frågor kring kropp, mat, vikt, sömn, stress, motion, tobak, alkohol, droger, sex, ”deppighet”, panikattacker m.m. Vi har tystnadsplikt.
Som elev hos oss kommer du att erbjudas hälsosamtal då vi pratar om hur du lever och mår.

Förutom att prata med någon av oss kan du ta hjälp av webbsidan Ung Livsstil.länk till annan webbplats Där hittar du fakta med tänkvärda och användbara råd.

Välkommen till oss!

Anna Heimler
Skolsköterska – ES, GL och SA
073-303 86 42
anna.heimler@halmstad.se

Haidi Daneshmir
Skolsköterska – IM,  IMspråk, HA och HT
072-516 14 86
haidi.daneshmir@halmstad.se

Anita Wickbom
Skolsköterska - Gysär, IMAAST 1-2, RL  och medicinskt ledningsansvarig
070-928 51 73
anita.wickbom@halmstad.se

Skolkurator

Vi erbjuder stöd till dig i psykosociala frågor genom samtal. Kontakten med oss är frivillig. Vårt uppdrag är att medverka i att du som elev får en så givande studietid som möjligt, kunskapsmässigt, socialt och emotionellt.I vissa situationer kan andras hjälp behövas. Vi vet vem/vilka man kan vända sig till och vi kan förmedla en kontakt. Vi har tystnadsplikt.

Välkommen att höra av dig!

Pauline Damouni
Kurator för RL, HT, HA, SA
076-145 89 60
pauline.damouni@halmstad.se

Anna Smith
Kurator för ES, IMAAST1 och IMAAST2
073-340 25 64
anna.smith@halmstad.se

Alexandra Asman
Kurator för Gysär, Språkintroduktion, IMA och Lärling
073-232 88 98
alexandra.asman@halmstad.se

Socialpedagog

Vår specialpedagog arbetar aktivt för elevers trygghet och välmående. Erbjuder stödjande samtal med elever, arrangerar aktiviteter på skolan och kan hjälpa både elever, lärare och mentorer i klass vid behov. Har tystnadsplikt.

Therese Sivertsvik
Socialpedagog
072-152 87 73 
therese.sivertsvik@halmstad.se

 

Specialpedagog och Speciallärare

Målet för vårt arbete är att alla elever skall lyckas så bra som möjligt utifrån sina förutsättningar. Vi arbetar främst ute i klasserna med extra stöd. En av skolans huvuduppgifter är att anpassa undervisningen så att varje elev får möjlighet att lära på det sätt som passar eleven bäst. Om en elev inte når målen, eller riskerar att inte nå målen, ska eleven få stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller särskilt stöd.

  • Stöd till elever och personal.
  • Stöd i det pedagogiska arbetet där val av arbetsformer och arbetssätt i skolan anpassas efter elevens möjligheter och behov.
  • Tränar studieteknik.
  • Provar ut kompensatoriska hjälpmedel tillsammans med eleven.
  • Stöd i att förstå, skriva och bearbeta texter.
  • Pedagogiska kartläggningar av exempelvis elevens läs- och skrivförmåga.
  • Samarbetar med biblioteket där eleven kan erbjudas tillgång till inlästa läromedel (Inläsningstjänst) och talböcker (Legimus).
  • Samverkar med externa aktörer som arbetar med ungdomar.
  • Ansvarar för övergångar mellan grundskola – gymnasiet.

Du är varmt välkommen att kontakta oss:

Elin Mathisen
Specialpedagog
Arbetar med pedagogiskt stöd för HT, HA och IM
073-303 51 17
elin.mathisen@halmstad.se

Morgan Bengtsson
Specialpedagog
Arbetar med pedagogiskt stöd för ES, SA och RL.
072-239 84 30
morgan.bengtsson@halmstad.se