Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Sturegymnasiet A-Ö

Här hittar du information om Sturegymnasiet

Adressändring / byte av telefonnummer
Skolan har ett behov av att kunna kontakta dina föräldrar om det skulle hända dig något under skoltid. Det är därför viktigt att den information som skolan har om din adress och telefonnummer stämmer. Om du flyttar så meddela din adressändring till expeditionen, skolbiblioteket och till din mentor. Glöm inte att meddela nytt telefonnummer vid byte så att vi kan få tag på dig även i fortsättningen.

Betyg
Betygsättningen grundas på betygskriterierna som skolverket har fastställt. Du har rätt att fortlöpande få information om din betygssituation av undervisande lärare.

Bibliotek (ordinarie öppettider 8:30 – 15:00)
Biblioteket finns i K-huset. Här kan du låna böcker, läsa tidskrifter eller arbeta med skoluppgifter vid datorarbetsplatserna. Vid lån aktiverar du ditt lånekort som du använder på Halmstads stadsbibliotek. Vi kan även göra ett nytt kort till dig. Tänk på att lämna tillbaka böckerna så att du inte riskerar att behöva betala för boken (från 300 kr).

Bilparkering
Det finns fria parkeringsplatser mellan Sturehuset och Sturehallen. På övriga skolområden råder parkeringsförbud. Respektera handikapplatserna!

Borttappat
Saker som du tappar bort kan du fråga efter på expeditionen. Dit kan du också vända dig med upphittade saker.

Brandlarm
Det finns automatiskt larm i samtliga byggnader. När larmet går skall du genast lämna byggnaden och bege dig till gräsytan mellan restaurangen och O-huset. Notera även utrymningsplanen på våningsplanen.

Busskort
För att vara berättigad till busskort, ska den dagliga färdvägen mellan skola och bostad vara minst 6 km. Kortet gäller för obegränsat antal resor på skoldagen under hela läsåret. Tappar du bort ditt busskort, ska detta omedelbart anmälas till expeditionen.

Byte av kurs
Om du önskar byta kurs inom det individuella valet eller valbara kurser, vänder du dig till din studie- och yrkesvägledare. Byte kan endast ske på detta sätt.

Cafeterian
Finns i Mediteket.

Chromebook- / iPadinformation
Sturegymnasiet använder iPads och Chromebooks i undervisningen. Konto till skolans nätverk och IT-system får du vid skolstart. IT-support kan du få på Stures bibliotek.

Drogplan
Vi arbetar för att förebygga och förhindra missbruk samt langning av narkotika, alkohol och läkemedel med mål om en drogfri skola!

Har du själv provat på någon drog och vill ha någon att tala med eller är orolig för någon kompis så ta kontakt med någon skolpersonal som du har förtroende för.

Enligt svensk lag är det ett grovt brott att langa alkohol eller narkotika. Att använda narkotika eller ”bara” ha hand om narkotiska preparat är också ett brott. Därför är det en uppgift för ungdomar, föräldrar och anställda på skolan att göra något, om man misstänker under skoltid eller fritid, användning, hantering eller langning av narkotika.

Du, elev och förälder, som misstänker någon form av hantering eller användning bör omedelbart kontakta någon anställd på skolan. Elev och förälder har rätt att vara anonym vid denna kontakt, dock ej skolpersonal.

Skolan har rutiner för hur vi agerar när det framkommit eller finns starka skäl, att misstänka ett missbruk, hantering eller langning av droger.

Det kan innebära att:

  • eleven ombeds lämna urinprov
  • föräldrar informeras
  • möte inplaneras med elev, föräldrar, rektor, skolsköterska, kurator, mentor

Elevskyddsombud
Två elever per program väljs till elevskyddsombud. De deltar i arbetsmiljöronden och deltar i samverkansmöten för att ta tillvara elevernas arbetsmiljöintressen.

Elevskåp
Varje elev disponerar ett av skolans elevskåp.

Var noga med att skydda din kod. Skolan ansvarar inte för innehållet i skåpet.

Förvara alltså inga värdesaker där. Det är inte tillåtet att byta skåp med varandra utan att det godkänns av vaktmästaren. Frågor om skåp hänvisas till vaktmästarna. Vaktmästarna har vid behov rätt att öppna elevskåpen.

Elevstödsteam
Elevstödsteamet består av kurator, skolsköterska, specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare.

Elevstödsteamet arbetar tillsammans med rektor i elevärenden.

Expeditionen
Skolans expedition finns i K-huset och är normalt bemannad kl. 9-16.

Facebook
Sturegymnasiet finns på Facebook.
Gilla oss!

Förbättringar
Kontakta gärna din rektor eller gymnasiechefen om du har förslag på hur vi kan bli ännu bättre. Du är välkommen att söka upp oss, ringa eller maila.

Försäkring
Alla elever är försäkrade under skoltid och fritid. Mer information finns på halmstad kommuns hemsida eller kontakta din skolsköterska.

Försäljning
All försäljning inom skolans område kräver rektors tillstånd.

Inackorderingstillägg
Ansökan lämnas till utbildningsförvaltningen i din hemkommun. Kontakta kurator för mer information.

Individuell studieplan
Individuell studieplan finns att hämta på Dexter som nås via kommunens inloggningssida.

Du kan också få hjälp av din Studie- och yrkesvägledare.

Klassråd
På klassrådet kan du ta upp frågor som rör klassen och skolan. Det är viktigt att alla tar sitt ansvar för att klassråd och andra möjligheter till inflytande hålls levande.

Kopiering
Material till skolarbeten kan du kopiera på biblioteket.

Kurator
Vänd dig till kuratorn om du behöver prata med någon, få information, råd eller stöd. Kuratorerna har tystnadsplikt och finns i Mediteket.

Larm
Våra byggnader och salar är larmade. Som elev kan du få larmtagg till de salar du är behörig att vara i. Tala med din lärare. Du är skyldig att ta reda på vilka rutiner som gäller i de byggnader/ salar där du arbetar. Det är mycket viktigt att du hanterar den här förmånen med ansvar. Om du är försumlig får du betala utryckningen från vaktbolaget. Tappar du din tagg kan du få en ny mot en kostnad på 50:-. Du måste omedelbart anmäla förlust till vaktmästarna.

Ledighet
Ledighetsansökan skall lämnas till mentor för beviljande av ledighet på högst 3 dagar/termin. Längre ledighet beslutas av rektor efter yttrande av mentor. Blankett finns på expeditionen och på halmstad.se

Likabehandlingsplan
I våra likabehandlingsplaner beskriver vi hur vi arbetar för att skapa en god arbetsmiljö där alla trivs och respekteras. Se respektive Rektorsenhets plan för Likabehandling under Trygghet och hälsa här på Sturegymnasiets hemsida.

Läromedel
Du lånar dina läromedel på biblioteket. Du kan använda samma bibliotekskort som du använder på Halmstads stadsbibliotek, efter att det aktiverats för lån på Sturegymnasiet, men du kan också få ett nytt lånekort på skolans bibliotek. Utan lånekort kan du inte få ut några läromedel. Lånekort kan du få på Halmstads stadsbibliotek eller på gymnasiebiblioteket, medtag ID-handling. Böcker som du förstör eller tappar bort, kommer du att få betala mot faktura på bokens värde eller lägst 300 kronor. Var noga med att återlämna dina läromedel till skolans bibliotek. Obetalda fakturor kan leda till inkassoavgifter och betalningsanmärkning hos kronofogden.

Mentor
Mentor är elevens närmaste kontakt på skolan och ansvarar för:

  • uppföljningen av elevernas frånvaro
  • kontakterna med elevens vårdnadshavare
  • att genomföra utvecklingssamtal 1 gång/termin.

Miljöarbete
Sturegymnasiet har höga ambitioner att arbeta för en hållbar utveckling. I allt arbete skall miljötänkande finnas med. Alla bidrar också till en trivsam och skräpfri miljö både inne och ute.

Närvaro / frånvaro
Gymnasieskolan är frivillig att söka men närvaro är obligatorisk när man har börjat. Undervisande lärare registrerar all närvaro. Mentor ska ta kontakt med eleven/vårdnadshavaren för att ta reda på orsaken till frånvaron. Vid upprepad frånvaro tas detta upp med elevstödsteam och rektor. Vid olovlig frånvaro kan studiemedlet dras in. Vi tycker att det är viktigt att vårdnadshavare har en god bild av sin ungdoms närvaro i skolan. Därför erbjuder vi access till vårt frånvarosystem – Skola24. Denna accessmöjlighet är ett bra komplement till den information som ni får i samtal med mentor vid utvecklingssamtal och liknande. Där kan du själv ta del av din ungdoms eventuella frånvaro under hela läsåret. Du kan också göra sjukanmälan dag för dag via detta system. Du ansöker om ett konto till Skola24 via vår e-tjänstlänk till annan webbplats.

Office 365
Office 365 är en molntjänst som innehåller ett antal program som Word, Excel och en lagringsplats som kallas OneDrive. I Office 365 har du också din e-post. Du loggar in via inloggningssidan på halmstad.se. Ditt användarnamn är samma som din e-postadress i Halmstads kommun eller ditt användarnamn till skolans nätverk tillsammans med @skynet.halmstad.se och ditt lösenord detsamma som till skolans nätverk. För dig som inte gick i en kommunal skola i Halmstad i åk 9 skapas ditt Användarnamn så här: de tre första bokstäverna i ditt för- och efternamn samt ditt födelseår och din födelsedag. En person som heter Lars Larsson och är född den 4 maj 1995 får alltså larlar9504@skynet.halmstad.se. Ditt lösenord är automatiskt skapat och delas ut vid skolstarten. Om du har glömt ditt lösenord eller har andra frågor som rör IT så finns It-tekniker i skolans bibliotek på förmiddagar kl. 9-11.

Olycksfall
Om du skadar dig eller blir sjuk under skoltid kan du vända dig till skolsköterskan. För en säker arbetsmiljö med förebyggande av olyckor, ber vi dig skriva en olycksfallsrapport vid skada eller allvarlig incident, kränkning eller hot om våld. Blanketter finns hos skolsköterskan och expeditionen i K-huset. Information finns också på halmstad.se.

Prövningar
Om du inte får godkänt i en kurs har du rätt att genomgå kostnadsfri prövning så länge du är inskriven på skolan. Läraren informerar dig om vad som skall läsas in och hur prövningen skall gå till. Efter avslutade studier på gymnasieskolan kan du även pröva för högre betyg. Detta sker för allmänna ämnen genom Vuxenutbildningen och för karaktärsämnen på Sturegymnasiet till ett fastställt pris. Anmälan sker till expeditionen

Rektor
Rektor är ansvarig för respektive programs elever, lärare, schema, undervisning osv, kort sagt din pedagogiska ledare. Du är välkommen till din rektor om det är något du behöver hjälp med. Skolledningen har sin expedition i K-huset.

Rökfritt
Vi följer lagen om rökfria skolgårdar för en bättre arbetsmiljö, bättre skolklimat och bättre hälsa för alla som vistas inom skolans område. I en bra arbetsmiljö med gott skolklimat kan du lättare fokusera och lyckas med sina studier. En tobaksfri skoltid kan få stor betydelse för att fler aldrig börjar röka eller att de skjuter upp sin eventuella tobaksdebut.

Schema
Ditt schema kan du se om du klickar HÄRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller på schemaikonen på förstasidan på vår hemsida halmstad.se

Sjukanmälan
Ring telefonnummer: 0515-77 70 14 senast kl. 12 samma dag. Gäller ej IMAAST 1 och 2 där sjukanmälan görs till mentor.

Skola24
Skola24 heter Halmstads skolors frånvarorapporteringssytem. Om du som elev är under 18 år kan dina föräldrar ansöka om access till Skola 24 för att kunna se din uppkomna frånvaro och själva kunna anmäla frånvaro för dig.

Är du över 18 år kan du själv ansöka om att få access, du kan också låta dina föräldrar få ha kvar sin access till frånvarosystemet om du tycker att det är OK. Du ansöker om ett konto till Skola24 genom att fylla i blanketten ”Ansökan om inlogg till Skola24” och lämna in den till skolans expedition.

Skolmåltider
Skolmåltiderna serveras i restaurangen Ängelbrekt måndag-fredag mellan 10.50–13.00 och är gratis.

Vi i köket strävar efter att laga maten från grunden och använda så mycket ekologiskt och närproducerat som möjligt.

Önskas specialkost eller vegankost så hittar du länk till IST medgivande här: Skolmat
Vid frågor kontakta köket på tel: 0766110291.

I vårt Matråd träffas rektor, elever och skolmåltidspersonal för att diskutera och komma med idér.

Skolsköterska
Till oss kan du vända dig med frågor kring din hälsa och livsstil, om du inte känner dig frisk eller har skadat dig, känner dig stressad och kanske mår dåligt. Du kan få hjälp med frågor eller oro kring din kropp, maten, vikten, sömn, motion, nikotin, alkohol eller andra droger, sex, preventivmedel mm. Du kommer att erbjudas hälsosamtal då vi pratar kring din hälsoprofil. Vi kan hänvisa dig vidare om det behövs till skolläkare, ungdomsmottagning, psykiatrimottagning, vårdcentral, sjukgymnast mm. Inga frågor är ”konstiga” och vi har tystnadsplikt. För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa sätt har vi behov av den skolhälsovårdsjournal som upprättas på din förra skola. Detta gäller bara dig som har gått i en friskola eller grundskola i en annan kommun än Halmstad. Du behöver godkänna att journalen skickas till Sturegymnasiet, fyll i denna blankettPDF för att godkänna det. Blanketten lämnar du sedan till Skolsköterskan. Du som förälder är givetvis också välkommen att ta kontakt med oss. Skolsköterskorna finns i K-huset samt i O-huset.

Studie- och Yrkesvägledare
Studie- och Yrkesvägledare arbetar med din individuella studieplan tillsammans med dig. Informerar och vägleder om fortsatta utbildningsvägar, organiserar studiebesök, utbildnings- och yrkesmässor. Studie- och Yrkesvägledarna finns i Mediteket.

Studieavbrott
Funderar du på att avbryta dina gymnasiestudier eller göra ett uppehåll kontaktar du din studie -och yrkesvägledare.

Studiebidrag
Rätt till studiebidrag har elev som studerar i gymnasieskolan på heltid. När skolan bedömer att en elev inte studerar på heltid dvs. har upprepad ogiltig frånvaro utan att styrka detta, skall skolan rapportera det till CSN. De kan då besluta att eleven inte längre har rätt till studiebidrag. CSN är skyldiga att rapportera till försäkringskassan. Ett indraget studiebidrag kan påverka familjens övriga ekonomi då även andra bidrag bortfaller under denna period. Dessa är: flerbarnstillägg, underhållsstöd och bostadsbidrag. Ytterligare upplysningar fås genom CSN: www.csn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sturekåren
Sturekåren är skolans elevorganisation som arbetar för elevpåverkan och en rolig skoltid. De har sin expedition i Mediteket och mailadress sturekaren@gmail.com

Stödverksamhet
Alla elever i behov av särskilt stöd har rätt till det. Oftast sker stödet genom att du får tillgång till kompensatoriska hjälpmedel eller annan anpassning så att du kan följa de vanliga lektionerna. I vissa fall kan elever även få hjälp av speciallärare i mindre grupper. Rektor fattar beslut om detta i samråd med elevstödsteamet.

Stöldanmälan
Har du blivit bestulen på din Chromebook eller iPad eller en privat ägodel gör du en stöldanmälan direkt till polisen. Skolan har ingen försäkring som täcker stölder. Kontakta ditt försäkringsbolag!

Tystnadsplikt
All skolpersonal har tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Skolsköterska/skolläkare och kurator har särskild tystnadsplikt. Vid kännedom om att en elev far illa, ex droganvändning eller sociala missförhållanden har all personal en anmälningsplikt till socialförvaltningens personal.

Unikum
Unikum är Halmstads pedagogiska lärplattform. I Unikum möts lärare och elever i ytor som bygger på varje enskild kurs. Läxor, arbeten och inlämningar läggs ut, arbetas med och redovisas här. Gick du i en kommunal skola i Halmstad i åk9 har du redan en inloggning till Unikum, använd den. Du loggar in via inloggningssidan på halmstad.se. ditt användarnamn är samma som din e-postadress i Halmstads kommun eller ditt användarnamn till skolans nätverk tillsammans med @skynet.halmstad.se och ditt lösenord detsamma som till skolans nätverk. För er som inte gick i en kommunal skola i Halmstad i åk 9 skapas ert ”Användarnamn” så här: de tre första bokstäverna i ditt för- och efternamn samt ditt födelseår och din födelsedag. En person som heter Lars Larsson och är född den 4 maj 1995 får alltså larlar9504@skynet.halmstad.se. Ditt lösenord är automatiskt skapat och delas ut vid skolstarten.

Utvecklingssamtal
Alla elever ska, minst en gång per termin, i ett utvecklingssamtal ges en samlad och begriplig information om sin kunskapsutveckling i relation till kursplanernas mål och hela sin studiesituation. Ett utvecklingssamtal ska vara något positivt, där dina resurser och möjligheter sätts i fokus. Det är mentor som ansvarar för att utvecklingssamtal genomförs. Till sin hjälp kommer mentor att ha Unikum där elevens utveckling kan dokumenteras. I Unikum kan såväl eleven som vårdnadshavaren logga in och följa utvecklingen och få en bild inför utvecklingssamtalet. Vid utvecklingssamtalet deltar också vårdnadshavare fram tills eleven fyllt 18 år.

Vaktmästare
Våra vaktmästare har sin expedition i E-husets källarplan och träffas måndag-torsdag kl. 07.30 – 08.30. Vaktmästarna har bland annat hand om ditt skåp och din larmtagg.

Vattenautomater
Vattenautomater finns i K-huset och Mediteket. Där kan du välja på kolsyrat och vanligt vatten, medtag flaska.

Vårdnadshavare
Vi är angelägna om ett gott samarbete med föräldrar (vårdnadshavare) för att det ska gå så bra som möjligt för eleverna. Ni kommer att bjudas in till ett informationsmöte i början av höstterminen år 1 och har sedan ert barns mentor som närmaste kontaktperson. Ni är välkomna att vara med på utvecklingssamtal och har rätt att få information om studieresultat och eventuell frånvaro. Du kan alltid ringa oss och fråga om frånvaro även om eleven är över 18 år

Åtgärdsprogram
Om det efter utredning/kartläggning framkommer att en elev har behov av särskilda stödåtgärder, ska rektor se till att ett åtgärdsprogram utarbetas.