Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ordnings-och trivselregler på Sturegymnasiet

Sturegymnasiet är en arbetsplats som ska utveckla elevers förmågor och få individer att växa.

Därför är det viktigt att skapa en miljö där alla respekterar varandra, trivs och känner sig trygga.

Sturegymnasiet har som VISION att:

 • Alla får samma förutsättningar oavsett utseende, kön och religion
 • Vi behandlar varandra såsom vi vill bli behandlade själva
 • Vi accepterar varandras åsikter och visar detta i ord och handling
 • Vi är snälla och tar hand om varandra
 • Ha en rökfri arbetsplats

Vårt MÅL är att:

 • Vi tar hänsyn till varandras olikheter och visar respekt
 • Vi ser till att alla blir rättvist och lika behandlade
 • Vi ser till att alla trivs, känner sig delaktiga och är trygga
 • Vi samarbetar över program- och klassgränser

Därför gör personal och elever så här på Sturegymnasiet:

 • Vi låter alla uttrycka sin åsikt i klassrummet
 • Vi tar med oss material till lektionen
 • Vi kommer i tid till lektionen
 • Vi har ett vårdat språkbruk och säger inte kränkande ord till varandra
 • Vi lyssnar på varandra
 • Vi plockar upp skräp efter oss
 • Vi plockar in saker efter oss i klassrummet och plockar undan i matsalen
 • Vi gör våra läxor
 • Vi stänger av mobiltelefonerna under lektionerna
 • Vi hälsar varandra god morgon och håller dörren öppen för varandra

Om ordningsreglerna inte följs händer följande:

 1. Sker samtal med skolans personal om åtgärder för att rätta till saken
 2. Har lärare rätt att muntligt varna elev och att visa ut elev från undervisningslokalen
 3. Vid upprepade brott mot reglerna varnar rektor eleven skriftligt.

Om eleven är under 18 år underrättas vårdnadshavare. Vid allvarlig förseelse eller vid särskilda skäl kan elev avstängas eller förvisas från skolan kortare eller längre tid efter beslut av styrelsen för skolan. Se skollagen 5 kap 17§.

Rektor eller lärare får från elev omhänderta störande eller farliga föremål. Se skollagen 5 kap 6§.

Eleven eller elevens vårdnadshavare är ersättningsskyldig om eleven avsiktligt har skadat skolans och/eller andra elevers egendom. Vid misstanke om brottslig handling mot elever och personal sker alltid polisanmälan.