Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Studiebidrag

Du som på gymnasiet får automatiskt studiebidrag. Du får 1250 kr per månad. Det betalas ut 10 månader om året. Är du under 18 år betalas bidraget ut till din vårdnadshavare. Månaden efter det du fyllt 18 år betalas bidraget ut till dig.

Du får studiebidrag från och med kvartalet efter du har fyllt 16 år och till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Du måste studera på heltid.

Extra tillägg

Du kan söka ett extra tillägg. Tillägget prövas med hänsyn till dina och dina föräldrars ekonomiska förhållanden. Mer information hittar du på Centrala Studiestöds Nämndens, CSN:s webbplatslänk till annan webbplats

Skolan rapporterar till CSN

Du måste delta i all undervisning för att få studiehjälp. Har du upprepad, ogiltig frånvaro som inte beror på sjukdom eller liknande, kan du förlora ditt studiebidrag och ditt extra tillägg. Skolorna rapporterar varje månad till CSN vilka elever som avslutat eller avbrutit studierna, ändrat studieomfattning eller varit frånvarande. Visar det sig att någon elev inte har rätt till bidraget kan utbetalningarna upphöra.

Utländska medborgare

Du som inte är svensk medborgare måste söka studiestöd från CSN. Ansökningsblankett och mer information finns på CSN:s webbplats.länk till annan webbplats