Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Verksamhetsidé, idrottsutbildningen

Specialidrott på Sannarpsgymnasiet

Idrottsspecialisering i skolan ska leda unga idrottare framåt i deras utveckling, dels som idrottare, men också som människor.

Utbildningen ska stimulera till ett livslångt intresse för sin idrott som aktiv, ledare eller tränare, men framförallt att ungdomar får uppleva och älska idrott så länge som möjligt.

Idrottsspecialisering i skolan ska ses som ett komplement till föreningarnas verksamhet, där huvuddelen av idrottsutövandet bedrivs.

Sannarpsgymnasiet skall erbjuda en god utvecklingsmiljö där eleven kan kombinera studier med träning i gymnasieskolan. Utbildningen skall ha tydlig karaktär där målsättningen är att eleven skall ges förutsättningar att nå sin fulla potential. Eleven skall samtidigt klara av övrig skolgång och vardag på ett välbalanserat och sunt sätt med idrottaren i centrum. För att uppnå detta arbetar vi med långsiktiga mål och metoder, stöd för helhetsutveckling av individen i samverkan med andra viktiga aktörer i idrottarens nätverk.

Genom detta uppfylla utbildningens centrala innehåll och kunskapskrav på bästa sätt med hjälp av kunniga, välutbildade instruktörer, rådande forskning och beprövad erfarenhet. Detta i en trygg miljö där eleven får möjlighet att utbilda sig tillsammans med likasinnade vad gäller ambition och kvalité.

Utbildningen av framtidens elitutövare sker i linje med Specialförbundens framtagna riktlinjer, skolverket och skolans profil, samt samarbetsklubbar. Specialister inom områdena skola och idrott samt elevens familj är också viktiga samarbetsparter för att knyta ihop bästa tänkbara nätverk runt eleven. I ett långsiktigt och högkvalitativt utbildningssamarbete.

Vision:

Sannarpsgymnasiet utgör en förebild inom idrottsspecialisering i skolan.

Sannarpsgymnasiet är ledande inom idrott i skolan vad gäller att sätta den aktiva i centrum och möjligheten att lyckas i dubbla karriärer. Detta genom en trygg utvecklingsmiljö där en välbalanserad vardag skapar välbefinnande och framgång i skolan, idrotten och livet.

Värdegrund:

Idrottsutbildningen på Sannarpsgymnasiet kännetecknas av välmående och trygghet med individen i centrum som plattform för utveckling både som människa, student och idrottare. Människor inblandade i idrottsutbildningen, instruktörer som idrottare, är engagerade samt visar hänsyn, tillit och ödmjukhet till sina medmänniskor.

Mål:

  • 100% av NIU-eleverna går ut med studentexamen.
  • Årligen debuterar Sannarpgymnasiets elever för samarbetsföreningarnas representationslag.
  • Varje år deltar någon i varje årskurs i landslagssamlingar för Sverige eller annat land.
  • Kvalitativt samarbete med lokala och regionala förening, skolor samt elevernas föräldrar.
  • Efter idrottssutbildningen på Sannarpsgymnasiet upplever eleven en hög inre motivation och glädje med sitt idrottande. Därav fortsätter eleven med sin idrott genom fortsatt elitsatsning, idrott på lokal nivå, eller verkar som tränare/ledare, funktionär eller domare inom idrotten.