Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Individuella programmet

IV-Sär, A-C

Individuella programmet på Sannarpsgymnasiet

De elever som inte kan följa utbildningen på ett nationellt program går på ett individuellt program. De individuella programmen innehåller dessa ämnesområden:

 • Estetisk verksamhet
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Natur och miljö
 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation

Dessutom kan eleven ha praktik, vilket är något rektor avgör. Ett ämnesområde kan innehålla delar från mer än ett ämne. För varje ämnesområde finns det en ämnesområdesplan. Den beskriver syftet med undervisningen och målen för vad eleverna ska lära sig. Istället för betyg, bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån krav för grundläggande kunskaper och för fördjupade kunskaper. På så sätt kan läraren anpassa kraven efter varje elevs förutsättningar. På ett individuellt program kan man kombinera ämnen från nationella program och ämnesområden. Rektorn avgör vad man kan kombinera.

Alla elever i gymnasiesärskolan har en egen studieplan. Den innehåller information om

 • Vilket program eleven går på
 • Ämnesområden eleven ska läsa
 • Om programmet är fullständigt, reducerat eller utökat
 • Vilka ämnesområden som ingår i det fullständiga programmet
 • Vilka ämnesområden som ligger utanför det fullständiga programmet
 • Vilka ämnesområden det reducerade programmet innehåller och vilka som man har tagit bort.

Efter utbildningen på individuella program får eleverna ett gymnasiesärskolebevis. Det beskriver vilka kunskaper och erfarenheter eleven har med sig från gymnasiesärskolan och innehåller information om

 • Programmet
 • Ämnesområden som eleven har läst
 • Elevens eventuella arbetsplatsförlagda lärande eller praktik.

Kontakt:

Rektor:

Hans-Ove Sandberg
hans-ove.sandberg@halmstad.se
070-560 47 88

Utvecklingsansvarig:

Liselott Fornell, speciallärare
lotta.fornell@halmstad.se