Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Välkommen till Sannarpsgymnasiet, info. A-Ö

Vad kul att just du går på Sannarp! Grattis till ett bra val. Tillsammans kommer vi att se till att du får en riktigt bra utbildning. Hos tar du första steget mot dina mål.

Här är allmän information:

(Information på andra språk).

 • Adressändring/byte av telefonnummer


  Skolan får dina adressuppgifter via folkbokföringen. Om du byter telefonnummer eller ändrar e-postadress ska du ändra dina kontaktuppgifter via Halmstad kommuns hemsida under inloggning till skolsystemlänk till annan webbplats.
 • Affischering


  Affischer, mötesmeddelanden etc. måste vara godkända av skolledningen och får endast sättas upp på avsedd plats.
 • Allergi/överkänslighet


  På grund av kraftig allergi/överkänslighet mot jordnötter och mandlar är det inte tillåtet att äta detta på skolan. Se också under rubriken specialkost.
 • Besök


  För elevernas trygghet på skolan så ska besökare anmäla sig i receptionen. Obehöriga har inte rätt att vistas i skolan och det gäller även elever från andra skolor.
 • Betyg


  Betygsättningen grundas på betygskriterierna som Skolverketlänk till annan webbplats har fastställt. Du har rätt att fortlöpande få information om din betygssituation av undervisande lärare. Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.
 • Bibliotek


  På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker samt läsa tidningar och tidskrifter. För att låna böcker (gäller även läromedel, se nedan) behöver du ett lånekort och det är samma kort som du använder på biblioteken i Halmstad. Det första kortet du får är gratis men tappar du bort ditt kort kostar det 10 kr att få ett nytt. När du skaffar ditt första eller ett nytt lånekort måste du visa fotolegitimation eller pass. Detta kan du göra på alla bibliotek i Halmstad.
 • Blanketter


  Blanketter för ledighet, prövningar med mera finns på halmstad.selänk till annan webbplats och/eller på Teamslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Borttappat


  Saker som du tappar bort kan du fråga efter i receptionen. Dit kan du också vända dig med upphittade saker.
 • Brandlarm


  När brandlarmet ljuder ska hela byggnaden utrymmas. Tänk på att det är närmsta väg ut som gäller, följ utrymningsskyltningen. Mer information finns på sidan utrymning vid brandlarm och på Teamslänk till annan webbplats.
 • Busskort


  Villkor för busskort, giltighet med mera kan du läsa om på halmstad.selänk till annan webbplats. Förlorar du busskortet kontakta omgående elevadministrationen i rum 505. Har du glömt ditt busskort får du själv stå för reskostnaden till och från skolan.
 • Byte av kurs


  Om du önskar byta kurs inom det individuella valet eller programfördjupningskurser, vänder du dig till din studie- och yrkesvägledare. Byte kan endast ske på detta sätt.
 • Cafeteria


  Gamla cafeterian är nu mera elevvärdens kontor. Här säljs det frallor, baguetter samt frukt och du betalar med swish.
 • Dator/etikförsäkran


  För att få tillgång till skolans datorer och Office365 måste du som elev underteckna en etikförsäkran, Regler och anvisningar för utbildningsnätetlänk till annan webbplats, där du lovar att följa de bestämmelser och anvisningar som delgivits. Inloggning beviljas inte innan försäkran är undertecknad. För omyndig elev krävs även vårdnadshavarens underskrift. Missbruk leder till avstängning från datorerna.
 • Dexter


  Din individuella studieplan finns att hämta i Dexter via inloggning till skolsystem, halmstad.se/inloggninglänk till annan webbplats. I Dexter gör du dina interna studieval och du kan se dina betyg och resultat från nationella prov. Som myndig elev kan du uppdatera dina kontaktuppgifter här. Är du omyndig kan endast dina föräldrar (vårdnadshavare) uppdatera uppgifterna.
 • Elevhälsoteam


  Elevhälsoteametlänk till annan webbplats består av kurator, skolsköterska, specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare. Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med rektor i elevärenden.
 • Elevskyddsombud


  På skolan finns det elevskyddsombud som du kan vända dig till i ärenden som rör din fysiska och/eller psykosociala arbetsmiljö.
 • Elevskåp


  Varje elev disponerar under läsåret ett skåp och köper själv ett hänglås till det. Elevskåpet är skolans egendom och lånas ut till eleven för förvaring av läromedel och annat skolrelaterat material, väska och ytterkläder. Värdesaker bör inte förvaras i skåpet. Eventuell förvaring av värdesaker sker på egen risk. Det är inte tillåtet att byta skåp med varandra utan att det godkänts av vaktmästarna. Föremål förbjudna enligt lag, eller av ordningsskäl otillåtna föremål, får inte förvaras i skåpet. Kladd, klistermärken, andra former av dekaler eller skadegörelse på och i eget eller andras skåp är inte tillåtet. Rätten att disponera ett skåp kan dras in och skada ska alltid ersättas.Skolan har rätt att öppna skåpet vid misstanke om att något otillåtet förvaras där.I första hand ges eleven möjlighet att själv öppna skåpet i närvaro av två företrädare för skolan. Om detta inte är möjligt har skolan rätt att öppna skåpet.Föräldrar/vårdnadshavare till omyndig elev informeras om åtgärden.Vaktmästarna har hänglås till försäljning. Frågor om skåp hänvisas till vaktmästarna.
 • Elevvärd


  På skolan finns en elevvärd som kan hjälpa dig med små och stora bekymmer. Till honom kan du vända dig om du vill småprata lite eller om du vill låna kortlek eller andra spel. Hos elevvärden lånar du även alla läromedel. På förmiddagarna hittar du honom på hans kontor i gamla cafeterian och på eftermiddagarna hittar du honom för det mesta ute i korridorerna.
 • Facebook


  Sannarpsgymnasiet finns på Facebook. Sannarpsgymnasiet.länk till annan webbplats Följ oss!länk till annan webbplats
 • Frånvaroanmälan för elev


  Sjuk-/frånvaroanmälan görs enklast via appen Skola24 eller via www.halmstad.se/inlogging, välj - För dig som är vårdnadshavare – Frånvarohantering och sjukanmälan – Skola24.Både appen och webbsidan kräver att du som vårdnadshavare har ett konto i Skola24.Föräldrar/vårdnadshavare till elever som gått i någon av Halmstads kommunala grundskolor har redan ett konto men kan behöva uppdatera kontaktuppgifterna. En korrekt e-postadress måste vara registrerad för att du ska få e-post från systemet. Kontrollera din e-postadress under rubriken inställningar när du loggat in. Under inställningar kan du även begära ut ett registerutdrag i enlighet med GDPR.Här hittar du information om hur du ansöker om ett konto till Skola24 och hur du skapar inloggningsuppgifter till mobilappen.länk till annan webbplatsEtt tredje alternativ är att ringa in anmälan på telefonnummer 0515-77 70 14. Följ anvisningarna i telefonen. Anmälan via telefonsamtal måste göras före klockan 12.00 annars registreras frånvaron för nästkommande dag. Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När anmälan är klar får du en bekräftelse. Lägger du på luren före denna bekräftelse kommer anmälan att avbrytas. Elevens tiosiffriga personnummer måste bli korrekt inmatat för att anmälan ska bli rätt registrerad. Är du borta mer än en dag ska anmälan göras varje dag. Görs ingen anmälan anses frånvaron ogiltig. Är du sjuk mer än sju dagar i följd ska du kunna visa upp ett läkarintyg.Blir du sjuk under dagen ska du i första hand sjukanmäla dig till din mentor och i andra hand till personal på elevvården. Receptionen tar inte emot sjukanmälningar!All planerad kortvarig frånvaro (läkarbesök eller dyl.) måste anmälas i förväg annars räknas den som ogiltig. Det är ditt ansvar att se till att undervisande lärare vet om när du måste vara ledig från en lektion.I Skollagen (2010:800) 15 kap. 16 §, finns krav på underrättelse av ogiltig (oanmäld) frånvaro till vårdnadshavare. Vårt frånvarosystem skickar automatiskt e-post till registrerade vårdnadshavare vid oanmäld frånvaro. En korrekt e-postadress måste vara registrerad för att du ska få e-post från systemet, se ovan.Vid planerad frånvaro måste ledighetsansökan lämnas in. Se mer under rubriken Ledighet.
 • Förbättringar


  Kontakta gärna din rektor eller gymnasiechefen om du har förslag på hur Sannarpsgymnasiet kan bli ännu bättre. Du är välkommen att söka upp oss, ringa eller mejla.
 • Försäkring


  Alla elever i gymnasieskolan är försäkrade för olycksfall under skoltid och fritid.Läs mer om försäkringen och fyll i skadeanmälan
 • Föräldrar


  Vi är angelägna om ett gott samarbete med föräldrar (vårdnadshavare). Ni kommer att bjudas in till ett föräldramöte under höstterminen år 1 och har ert barns mentor som närmaste kontaktperson.
 • GDPR - Dataskyddförordningen


  Enligt dataskyddsförordningen, GDPR, krävs det, i vissa sammanhang, ett samtycke från din sida för att vi ska kunna hantera dina personuppgifter. I andra sammanhang måste vi hantera dina personuppgifter för att kunna fullfölja vårt uppdrag. Läs mer under Hantering av personuppgifterlänk till annan webbplats.
 • Hemsida


 • Inackorderingstillägg


  Ansökan lämnas till Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen (eller motsvarande) i din hemkommun. Kontakta kurator för mer information.
 • Individuell studieplan


  Dina val av kurser och studier kommer att finnas dokumenterade på din individuella studieplan. Den innehåller information om avslutade, pågående och ej påbörjade kurser. De betyg du får i kurserna förs också in i studieplanen. Det är viktigt att du har koll på din studieplan så att den stämmer med det du faktiskt läser. Se mer information under rubriken Dexter.
 • Internationell profil


  Sannarpsgymnasiet är i många avseenden en internationell skola. Dels har vi världen innanför väggarna genom att vi har många elever med olika nationaliteter. Vilket är både en tillgång och en styrka. Vi samarbetar också på olika sätt med andra skolor i Europa och vi har det internationella programmet IB (International Baccalaureate).Samarbetet med andra tar olika uttryck. Ett samarbete är med de svenska utlandsskolorna i Paris, Madrid och London där våra elever som går på Sannarp Europa tillbringar höstterminen i årkurs 2 med att studera på någon av de tre skolorna. Sannarp Europa kan du välja ifall du går ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet eller samhällsvetenskapsprogrammet.Sannarpsgymnasiet blev 2011 en certifierad FN-skola och samhällsvetenskapliga programmet med samhällsinriktning anordnar FN-rollspel årligen. Rollspel arrangeras både på skolan samt i utbyte med andra skolor, såväl nationellt som internationellt.
 • Kopiering


  Om du behöver hjälp med kopiering av skolmaterial vänder du dig till din lärare. I akuta fall frågar du om hjälp hos vaktmästarna i rum 510 i korridor fem.
 • Kurator


  Skolans kuratorer finns till hands för eleverna under skoltid. Kurator fungerar som samtalspartner när elever exempelvis vill tala om:
  • hur man har det i skolan och/eller hemma
  • relationer med människor i elevens omgivning
  • livsfrågor
  • sorg och krissituationer
  • olika former av missbruk
  Kurator fungerar även som rådgivare och informatör när det exempelvis gäller:
  • studieekonomi, stipendier
  • kontakter med andra myndigheter
  • gällande familjeekonomi, eller annat stöd
  • funktionsvariations-, invandrar- och flyktingfrågor
  Kurator arbetar även med relationer i grupper, samt förebyggande arbete gällande exempelvis missbruk, samt former av kränkande beteende såsom mobbing, sexuella trakasserier och främlingsfientlighet.Även föräldrar är välkomna att kontakta kuratorerna. Vid behov kan de hänvisa dig vidare.
 • Ledighet


  Ledighet för enskilda angelägenheter kan beviljas av din mentor för högst tre dagar i följd och sammanlagt högst sex dagar per läsår. Rektor får bevilja ledighet för den tid som rektor bestämmer. Observera att ansökan om ledighet beviljas restriktivt. Under läsåret finns tre veckolånga lov (sportlov, påsklov och höstlov) utöver jullovet. Dessa lov bör utnyttjas för utlandsresor och dylikt. Blankett för ansökan om ledighet finns härlänk till annan webbplats.
 • Likabehandlingsplan


  Likabehandlingsplanen beskriver hur vi arbetar för att skapa en god arbetsmiljö där alla trivs och respekteras. Du hittar likabehandlingsplanen på Teamslänk till annan webbplats. Du kan också begära ut den genom att kontakta Halmstad Direkt, direkt@halmstad.se, och ange diarienummer UAN2019/00584
 • Läromedel


  Eleven lånar läroböcker på skolan med lånekort i skolans bibliotek och dessa ska återlämnas när kursen är avslutad. Läromedel som slarvas bort, vanvårdas eller inte lämnas tillbaka ska ersättas av eleven.
 • Mentor


  Varje elev har en mentor. Mentorn är din närmasta kontakt på skolan och ansvarar för att stötta dig i dina studier under tiden du läser här på Sannarpsgymnasiet. Mentorn följer även upp din frånvaro, sköter kontakterna med dina föräldrar eller vårdnadshavare. En gång per termin ska du och din mentor ha utvecklingssamtal.
 • Miljövård


  Alla former av nedskräpning och skadegörelse kostar att reparera. Det är pengar som istället kan användas för att öka trivseln för alla elever. Var därför rädd om skolan – det tjänar vi alla på.
 • Närvaro


  Gymnasieskolan är en frivillig skolform men har du tackat ja till din studieplats är närvaro obligatorisk. Stor frånvaro får konsekvenser, läs mer under rubriken Studiebidrag.
 • Office365


  Office365 är den digitala plattform som används i Halmstads kommun och på Sannarpsgymnasiet. Har du tidigare gått i en kommunal grundskola i Halmstad har du säkert redan använt dig av Office365 och kan logga in med samma inloggningsuppgifter som tidigare. Är du ny i kommunen eller om du har gått på en friskola kommer du i samband med att du vid skolstarten blir tilldelad en Chromebook att få information om hur du loggar in.I Office365 hittar du olika digitala verktyg som t ex Teams, Forms och OneNote. Här hittar du även din skolmejl (Outlook) och webbversioner av Officeprogram som Word och Excel. Även din digitala lagringsyta, OneDrive, där du sparar alla dina arbeten hittar du här.
 • Olycksfall


  Om du skadar dig eller blir sjuk under skoltid kan du vända dig till skolsköterskan. Skadeanmälanlänk till annan webbplats kan göras till kommunens försäkringsbolag. För en säker arbetsmiljö med förebyggande av olyckor, ber vi dig skriva en olycksfallsrapport vid skada eller allvarlig incident, kränkning eller hot om våld. Blankett finns hos skolsköterskan samt på Teamslänk till annan webbplats.
 • Om det händer...


  …dig något i skolan är det viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dina närmsta. När du börjar åk 1 får du fylla i blanketten Om det händer . Det är också bra om rätt kontaktuppgifter finns registrerade i Dexter. Läs mer under rubriken Dexter.
 • Ordningsregler


  Sannarpsgymnasiets ordningsregler hittar du på Teamslänk till annan webbplats.
 • Politisk information


  Spridning av politisk information inom skolans lokaler får ske endast efter tillstånd. Samma sak gäller för uppsättande av informationsbord, samt maximalt vid ett tillfälle per termin. Kontakta rektor Hans-Ove Sandberg.
 • Prövning


  Om du inte får godkänt i en kurs har du rätt att genomgå en kostnadsfri prövning så länge du är inskriven på skolan. Läraren informerar dig om vad som ska läsas in och hur prövningen ska gå till. Anmälan sker via en särskild blankett som läggs ut på Teams i slutet av varje vårtermin.Efter avslutade studier på gymnasieskolan kan du även pröva för högre betyg. Detta sker via Halmstads vuxenutbildning till ett fastställt pris. Anmälan sker till Halmstad Lärcentrum, se information på Halmstads kommuns hemsidalänk till annan webbplats. Där hittar du också anmälningsblanketten.
 • Reception


  Skolans reception ligger precis vid ingången till skolan. Den är bemannad större delen av dagen. Behöver du hjälp när den är obemannad kan du vända dit till expeditionen i rum 505.
 • Rökfritt


  Alla Halmstads gymnasieskolor har rökfri skoltid. Det innebär att elever och personal inte får röka under skoldagen. Enligt tobakslagen ska alla lokaler som skolan använder vara rökfria. Det gäller också skolans område utomhus (tobakslagen 1993:581). Vid upprepade förseelser tilldelas eleven en skriftlig varning.
 • Samtycke bild/video


  I samband med att du börjar årskurs 1 på Sannarpsgymnasiet kommer du att få ut blanketten Samtycke bild/video – gymnasieelev . Blankettenlänk till annan webbplats informerar hur vi hanterar bilder och videor där du medverkar. Du får även information om hur du ger ditt samtycke samt hur du kan återkalla ditt samtycke.
 • Schema


  Länk till schemavisarenlänk till annan webbplats.
 • Sjukanmälan för elev


  Läs mer under rubriken Frånvaroanmälan för elev.
 • Skolhälsovårdsjournal


  För ett bra omhändertagande av dig som elev är det viktigt att vi har tillgång till din skolhälsovårdsjournal. Vi bedömer att du som gymnasieelev själv kan ta ställning till om skolhälsovårdsjournalen kan skickas över från din förra skola till skolhälsovården på Sannarpsgymnasiet. Om vårdnadshavaren har en annan åsikt ska skolsköterskan kontaktas.
 • Skollunch


  Samtliga elever i gymnasieskolan har rätt till fri skollunch. Tänk på att måltiden ska vara en trivsam avkoppling. Plocka alltid bort glas och tallrik från bordet när du är klar. Önskas specialkost fyller man i en blankett, som du hittar härlänk till annan webbplats och kontaktar kökspersonalen. Läs mer under rubriken Specialkost.
 • Skolresor


  De enda skolresor som beviljas är de som är planerade inom skolans ram och har anknytning till de kurser och/eller program som eleven följer. Om en grupp/klass reser utan att rektor beviljat resan kan detta resultera i att studiebidraget dras in för motsvarande tid.
 • Skolsköterska


  Skolhälsovården ska främst vara förebyggande. Till oss kan du vända dig med frågor kring din hälsa och livsstil, om du inte känner dig frisk eller har skadat dig, känner dig stressad och kanske mår dåligt. Vi kan hänvisa dig vidare om det behövs till skolläkare, ungdomsmottagning, psykiatrimottagning, vårdcentral, sjukgymnast mm. Du som förälder är givetvis också välkommen att ta kontakt med oss. Skolsköterskorna finns i korridor 5. Kontakta elevhälsoteamet.
 • Skoltidning


  Sannarpsgymnasiet har en egen skoltidning; Brännbart. Det är en tidning för elever av elever. Några av eleverna jobbar med tidningen inom skolans kursutbud och andra jobbar med den på sin fritid. Alla elever på skolan är välkomna att lämna bidrag till eller vara gästskribent i tidningen.
 • Specialkost


  Är du i behov av specialkost – fyll i blankettenlänk till annan webbplats.
 • Studieavbrott


  Funderar du på att avbryta dina gymnasiestudier eller göra ett uppehåll kontaktar du din studie- och yrkesvägledare.
 • Studiebidrag


  Din närvaro i undervisningen är mycket viktig. Om du inte är närvarande kommer dina möjligheter att genomföra din utbildning med ett bra resultat att minska kraftigt. På skolan arbetar vi aktivt med elevernas närvaro och bl a följande gäller.Varje dag registrerar din undervisande lärare eventuell frånvaro i frånvaroprogrammet ”Skola 24”. Där kan din mentor och din rektor se din frånvaro i alla kurser. Hela läsårets data sparas.Om du är ogiltigt frånvarande eller har hög frånvaro kontaktar vi vårdnadshavaren. Det kan även hända att vårdnadshavaren kallas till samtal på skolan. Om du efter detta fortsätter att vara borta mycket riskerar du att förlora din rätt till studiebidrag. Studiebidrag utbetalas av CSN och bara till elever som studerar på heltid. Med heltid menas att du följer undervisningen i alla dina kurser. CSN är skyldiga att rapportera till Försäkringskassan. Ett indraget studiebidrag kan påverka familjens övriga ekonomi då även andra bidrag, så som t ex flerbarnstillägg, underhållsstöd och bostadsbidrag också dras in under denna period. Ytterligare upplysningar se csn.selänk till annan webbplatsAll planerad frånvaro (läkarbesök eller dylikt) måste anmälas i förväg annars räknas den som ogiltig. Det är ditt ansvar att se till att undervisande lärare vet om när du måste vara ledig från en lektion.
 • Studie- och yrkesvägledare


  Studie- och yrkesvägledning sker i nära samarbete med elever och lärare. Studie- och yrkesvägledarna sitter i korridor 6 och bistår med vägledning och information i frågor som rör studie- och yrkesval. En viktig del av vägledarnas arbete är att hjälpa elever som av en eller annan anledning har svårigheter med sina studier, har hamnat på fel program eller vill diskutera sina val inför högre årskurser. Studie- och yrkesvägledning kan ske i form av samtal/information individuellt eller i grupp, men också genom studiebesök på företag, besök på utbildningsmässor och på högskolor.Kontakta SYV. Du hittar även information på studie- och yrkesvägledarnas Facebooksida, Syv på Sannarplänk till annan webbplats.
 • Stödundervisning


  Alla elever har rätt till stöd utifrån sina behov. Stödet sker i första hand inom ramen för den ordinarie undervisningen. Vid eventuellt ytterligare stödbehov sker detta i samarbete med personal ur vårt elevhälsoteamlänk till annan webbplats.
 • Stöld


  Stöld av kläder eller andra värdesaker som förvaras i elevskåpet ersätts inte av skolan. Gör en polisanmälan och kontakta det försäkringsbolag där du har tecknat din hemförsäkring.
 • Teams


  Teams är den kommunikationsplattform vi använder för skolarbete. Där får du enkelt allmän information från skolan, personal samt kan hitta olika blanketter. Du kan även chatta med till exempel din mentor eller klass.
 • Trygghet och studiero


  Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Skollagen 5 kap. 3 §.
 • Tystnadsplikt


  All skolpersonal har tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Skolsköterska, skolläkare och kurator har särskild tystnadsplikt. Vid kännedom om att en elev far illa, ex droganvändning eller sociala missförhållanden har all personal en anmälningsplikt till socialförvaltningens personal.
 • Unikum


  Unikum är Halmstads pedagogiska lärplattform. I Unikum kan du och dina vårdnadshavare följa din kunskapsutveckling och överenskommelser som görs vid utvecklingssamtalet skrivs ner här. Är du i behov av extra anpassningar finns även de nedtecknade här.Gick du i grundskolan en kommunal skola i Halmstad har du redan en inloggning till Unikum, använd den. Du loggar in via halmstad.se/inloggninglänk till annan webbplats.Till skolmaterial samt kommunikation mellan elever och lärare används Teams.
 • Utvecklingssamtal


  Alla elever ska, minst en gång per termin, i ett utvecklingssamtal ges en samlad och begriplig information om sin kunskapsutveckling i relation till kursplanernas mål och hela sin studiesituation. Ett utvecklingssamtal ska vara något positivt, där dina resurser och möjligheter sätts i fokus. Det är mentor som ansvarar för att utvecklingssamtal genomförs. Till sin hjälp kommer mentor att ha Unikum där elevens utveckling kan dokumenteras. I Unikum kan såväl elev som vårdnadshavaren logga in och följa utvecklingen och få en bild inför utvecklingssamtalet. Vid utvecklingssamtalet deltar också vårdnadshavare fram tills eleven fyllt 18 år.
 • Vaktmästeri


  Vaktmästarna har sin expedition i korridor 5. Där kan du för en billig peng köpa kollegieblock, stiftpennor och hänglås. Betalning endast via Swish.
 • Varuautomat


  Det finns två varuautomater på skolan. I de säljs bland annat godis, knäckebröd och läsk. Här betalar du med kort.
 • Vattenautomat


  Vattenautomat finns vid cafeterian. Där kan du välja mellan kolsyrat och vanligt vatten. Medtag egen flaska.
 • Åtgärdsprogram


  Om det efter utredning/kartläggning framkommer att en elev har behov av särskilda stödåtgärder, ska rektor se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Det går att överklaga beslut om åtgärdsprogram till Skolväsendets överklagandenämnd. Överklagandet kan gälla antingen ett beslut om att skolan inte ska upprätta ett åtgärdsprogram, vilket alltså innebär att eleven inte får särskilt stöd, eller innehållet i ett upprättat åtgärdsprogram.