Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ny gymnasielag den 1 juli 2018

Riksdagen har beslutat om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa unga vuxna som kom till Sverige som ensamkommande barn och drabbats av lång handläggningstid (prop. 2017/18:252). Reglerna börjar gälla den 1 juli 2018.

I Sverige uppskattas det att drygt 9 200 ungdomar kan komma att omfattas av de nya reglerna. I dagsläget finns det inga exakta siffror på hur många ungdomar som kan omfattas i Halmstad.

Från och med den 1 juli tar Migrationsverket emot ansökningar, och det går att ansöka fram till och med den 30 september 2018. En ansökan görs genom att den sökande att fyller i en blankett som kommer att finnas tillgänglig.

Här finns informationen till sökandelänk till annan webbplats

En komplett ansökan ska innehålla en individuell studieplan eller motsvarande dokumentation från den skola där den sökande studerar eller har studerat. Behöver du handlingar som styrker dina tidigare studier tar du kontakt med den skola du senast gick på.

Behöver du mer information om utbildningar i Halmstads kommun, kontakta studie- och yrkesvägledarna på Fredriksvallsgatan 7.

Boende och ersättning under ansökningstiden

En person vars beslut om utvisning inte vunnit laga kraft har rätt till ekonomisk ersättning och boende via Migrationsverket enligt lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA).

Det här gäller personer som har överklagat sitt asylbeslut och dessutom har ansökt om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Personen har också rätt till subventionerad vård enligt lagen (2008:344) om hälso-och sjukvård åt asylsökande m.fl. Det som avgör ansvars- och ersättningsfrågorna är ifall de åberopade asylskälen för personen kvarstår.

Om personen har ett beslut om utvisning som vunnit laga kraft (inte längre går att överklaga) så kan personen under tiden som han/hon söker ha rätt till dagersättning och särskilt bidrag, något som prövas och administreras av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Halmstads kommun.

Om du har svårt att klara ditt uppehälle och livsföring i övrigt kan du ansöka om ekonomiskt bistånd och få din ansökan prövad hos kommunen.

Kommunen har rätt att få ersättning för det bistånd enligt LMA som kommunen då lämnar.

Läs mer om ersättning till kommuner länk till annan webbplats

Den sökande har däremot inte rätt att bo kvar i Migrationsverkets boende, utan ska ordna boende på egen hand. I de fall där personen får svårt att klara sitt uppehälle får kommunen ge bistånd om det finns skäl för detta, enligt socialtjänstlagens 4 kap 2 §.

Halmstads kommun har inget ansvar för att ordna bostäder.

Boende och ersättning för den som har fått uppehållstillstånd

Regeringen har nyligen aviserat att kommunersättningsförordningen, förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, kommer att anpassas till personer som har fått uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Det innebär att kommuner och landsting får ersättning för de ungdomar som beviljas uppehållstillstånd på den nya grunden.

Samma bestämmelser om ersättning kommer att gälla som för de nyanlända som omfattas av kommunersättningsförordningen. Ändringen i förordningen träder i kraft den 1 juli 2018.

Halmstads kommun har inget ansvar för att ordna bostäder.

Här kan du läsa om förändringen i förordningenlänk till annan webbplats

Du som får uppehållstillstånd kan ansöka om studiemedel

Den som får uppehållstillstånd med nya gymnasielagen som grund kan ansöka om studiemedel. Mer information finns hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Personen har också rätt att arbeta så länge som uppehållstillståndet sträcker sig.

Läs mer hos CSN länk till annan webbplats

Ungdomarna får själva välja var de ska bo/studera. Det sker alltså ingen anvisning till en namngiven kommun.