Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kvalitet och utveckling inom gymnasieskolan

Halmstads tre kommunala gymnasieskolor står sig överlag väl i nationella jämförelser. Vår strävan är dock alltid att bli ännu bättre.

Det finns tre gemensamma fokusområden för vårt utvecklingsarbete de kommande åren. Dessa är:

  • Bedöming för lärande
  • IKT som pedagogiskt verktyg
  • Matematik

Alla satsningar bygger på vetenskaplig grund. Vårt arbete inom dessa områden sammanfattas i vår utvecklingsplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gymnasieskolorna arbetar ständigt med att utveckla verksamheten och tar därför fram olika rapporter som underlag i detta arbete. En gång om året tas en resultatrapport fram som behandlar vår måluppfyllelse gällande betygsstatistik, andel elever som fått gymnasieexamen mm. En gång om året genomförs också en elevenkät där eleverna får redovisa sina egna synpunkter på undervisning, inflytande, trivsel mobbing mm. Är du intresserad av att förjupa dig mer i vårt kvalitets- och utvecklingsarbete kan du läsa mer om våra skolors resultat och våra åtgärder utifrån dessa i nedstående rapporter:

Sedan 2014 genomförs även en enkätrapport för gymnasiesärskolans nationella program.

Mer statistik finns att hitta i Skolverkets databaser SIRISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Jämförelsetallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.