Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet passar dig som är kreativ, företagsam, social, estetisk och kommunikativ och vill ha en bred utbildning som ger dig möjlighet att läsa vidare. På Kattegattgymnasiet finns teknik och utrustning tillgänglig direkt på skolan. I samarbete med Högskolan i Halmstad och företaget Cisco kan du redan på gymnasienivå få chansen att ta ett CCNA-certifikat (CISCO Certified Networking Associate), vilket ger dig grundkunskaper inom dator- och nätverkskommunikation.

Från idé och design till konstruktion och färdig produkt

På teknikprogrammet får du arbeta både praktiskt och teoretiskt, med att mäta, rita och utföra beräkningar. Du lär dig hela processen från idé och design i CAD, till konstruktion och färdig produkt. Tillsammans med företag kan du ta fram prototyper att lansera i verkligheten. Andra kontakter med näringslivet, såsom studiebesök, är också viktiga inslag i utbildningen. Undervisningen är ofta projektinriktad och du lär dig hantera och lösa problem samt att se samband mellan teori och tekniska lösningar.

Inför årskurs 2 väljer du en av följande inriktningar:

Design och produktutveckling

Du får kunskap och färdighet i design och produktutveckling. Datorstyrd teknik, design och konstruktion är centralt. Med ämnen som designprocess, design-metodik, CAD, design och konstruktion lär du dig arbeta från idé och design till färdig produkt. Du kommer att ta fram prototyper och färdiga produkter på skolan och i samarbete med företag. Inriktningen Design och produktutveckling ingår i Teknikcollegelänk till annan webbplats.

Informations- och medieteknik

Du får kunskap i informations-, kommunikations- och medieteknik. Några andra ämnen du studerar är datorkommunikation, programmering, digitala media och webbutveckling. Beroende på dina intressen kan du inrikta din utbildning mot nätverksteknik (CISCO) eller lära dig skapa interaktiva hemsidor.

Produktionsteknik

Du får kunskap och färdigheter i produktion och företagande. Du studerar industritekniska processer, mekatronik och produktionskunskap för att lära dig om automation och om hur produktionslinjer styrs. Inriktningen Produktionsteknik ingår i Teknikcollegelänk till annan webbplats.

Samhällsbyggande och miljö

Du får kunskap i arkitektur och samhällsbyggnad ur ett hållbarhetsperspektiv, med inslag av miljö- och energikunskap. Inriktningen behandlar byggande och miljöfrågor ur ett brett perspektiv – tekniskt, ekologiskt, estetiskt, ekonomiskt och socialt.

Teknikvetenskap

Du får kunskaper och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Detta är den givna inriktningen för dig som vill bli civilingenjör.

Vad händer efter gymnasiet?

Programmet är högskoleförberedande vilket ger eleven möjlighet att studera vidare på högskola eller universitet. Möjliga framtida yrkesroller är bland annat formgivare, ingenjör, arkitekt, forskare och projektledare inom industriverksamhet.

För dig som vill komma fortare ut i arbetslivet finns möjligheten att läsa ett fjärde år på Teknikprogrammet och bli gymnasieingenjör. På Kattegattgymnasiet är utbildningen knuten till Teknikcollegelänk till annan webbplats och har profilen Innovation och produktion.

Programstrukturen för teknikprogrammet på Kattegattgymnasiet.PDF