Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Bygg- och anläggningsprogrammet

Vill du bygga och renovera hus och anläggningar?

Arbetssättet och verkstaden på bygg- och anläggningsprogrammet liknar dem på en byggarbetsplats, för att du ska komma in i hur arbetslivet fungerar. Skolan har goda nätverk och branschkontakter, och du kommer även till viss del att arbeta med beställningar från privatpersoner och företag.

Praktiska studier på byggarbetsplatser

En del av utbildningen består av praktik, så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL), på byggarbetsplatser. Detta varvas med praktiska kurser på skolan samt teoretiska ämnen och gymnasiegemensamma ämnen, till exempel svenska, engelska och matematik.

Inom programmet väljer du en av följande inriktningar

Husbyggnad

Du lär dig bygga, bygga om och renovera bostäder, lokaler och broar. Inom inriktningen husbyggna profilerar du dig mot mureri, betong, trä eller anläggning. Efter gymnasiet kan du arbeta som till exempel betongarbetare, murare, eller snickare.

Anläggningsfordon

Du lär dig om anläggningsarbeten, körteknik och om hur modern navigationsutrustning används. Praktiska övningar blandas med teorilektioner om bland annat väg- och ledningsbyggnad. Detta är utbildningen för dig som vill bli anläggningsmaskinförare.

Mark och anläggning

Du lär dig utföra markarbete för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggning.

Måleri

Du lär dig grunderna i det utvändiga och invändiga måleriet. Vi går igenom färgens estetiska och skyddande värden med branschkraven som riktlinje. Vi för ett nära samarbete med näringslivet och en stor del av utbildningen bedrivs ute på ett måleriföretag.

Plåtslageri

Du lär dig att förse byggnader med ett yttre klimatskydd, såsom tak, hängrännor och stuprör. Du får jobba med händerna och använda din kreativa förmåga, du bör vara bra på problemlösning och praktisk matematik. Efter gymnasiet kan du arbeta som till exempel byggnadsplåtslagare eller ventilationsplåtslagare.
Se mer: Informationsfilm om plåtslagerilänk till annan webbplats

Specialyrken

Med s-yrken menas de mindre inriktningarna inom Bygg- och Anläggning. Du som väljer till exempel Golvläggare, Glasarbetare, Håltagare eller Betongarbetare går i den så kallade Gymnasiala lärlingsutbildningen vilket innebär att din utbildning ligger ute på företaget mer än 50% av studietiden.

Kattegattgymnasiet är en branschrekommenderad skola

Bygg- och anläggningsprogrammet på skolan uppfyller alla kriterier för att vara branschrekommenderad skola enligt Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN).

Det innebär att BYN bedömer att skolan har förutsättningar att ge en grundläggande yrkesutbildning i enlighet med bygg- och anläggningsbranschens krav. Läs mer om detta här.länk till annan webbplats

Efter gymnasiet

Efter gymnasiet arbetar du i de flesta yrken cirka två år med lärlingslön ute på byggen. Därefter gör du ett yrkesprov som kan ge dig yrkesbevis för att arbeta med full lön inom de yrken som nämns under respektive inriktning. Bygg- och anläggningsprogrammet kan också leda till fortsatta studier vid yrkeshögskola.
Du får möjlighet att läsa in behörighet till högskolan om du vill.

Programstrukturen för bygg- och anläggningsprogrammet på KattegattgymnasietPDF.